Banker blæser på ankenævns afgørelser

Det er en glidebane, som truer et ellers godt system, siger rådgiver.

Foto: Modelfoto: Colourbox

Henning Thietje fra Næstved var ikke kendt som typen, der tog chancer. Alligevel lykkedes det DiBa Bank at overtale den demente pensionist til at lægge sine sparepenge i en række usikre obligationer ved navn ScandiNotes. Henning Thietje tabte 300.000 kroner. Da hans svigersøn hjalp ham med at klage til Pengeinstitutankenævnet, gav det fem mand store ankenævn Henning Thietje enstemmigt ret i, at banken havde handlet forkert.

Men ligesom i 39 andre ud af i alt 91 sager i 2010, hvor nævnet gav kunderne helt eller delvis medhold i en klage over deres bank, valgte DiBa at ignorere afgørelsen. I 2009 skete dette 10 gange ud af i alt 52 sager, skriver Politiken.

Det er en stærkt bekymrende tendens, mener Carsten Holdum, cheføkonom i Forbrugerrådet og medlem af Pengeinstitutankenævnet.

»Det er en meget kraftig stigning i antallet af sager, hvoraf mange af dem endda er enstemmige afgørelser. Sagerne er især koncentreret omkring Jyske Bank og DiBa Bank, men det er som en sygdom, der spreder sig. Lige så snart nogle begynder at ignorere afgørelserne, så følger andre trop. Og så falder tilliden til ankenævnet,« advarer Carsten Holdum i Politiken og siger, at der kan være flere sager på vej af samme karakter.

Kim Valentin, privatøkonomisk rådgiver i Finanshuset Fredensborg, kalder det stigende antal sager for en glidebane.

»Det er en meget uheldig udvikling, og det kan ødelægge et godt system, som bankerne jo i første omgang selv har sagt god for«, siger han til Politiken.