Arver barnebarnet i stedet for afdød forælder?

Loven tager højde for, at dødsfald kan indtræffe i en anden orden end den, der naturligt følger af alderen.

Arver et barnebarn sine bedsteforældre, når mellemledet - forælderen - er væk? Fold sammen
Læs mere

? Vi, der er forældre til to børn, står i den sørgelige situation, at vores ene datter snart forlader os. Hun er enlig, har aldrig været gift, men efterlader sig en datter.

Sæt min mand og jeg dør (samtidig), arver vores barnebarn aå efter sin mor på lige fod med vores anden datter? Altså deler vores datter og vores barnebarn en eventuel arv?

Den anden datter er gift og har tre børn.

Med venlig hilsen B.

! Hvis jeres ene datter ikke overlever jer, da vil hendes barn – jeres barnebarn – arve i hendes sted. Det følger af arvelovens § 1, der lyder:

»En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige.
Stk. 2. Er et barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger.«

Jeres barnebarn træder således i moderens sted.

Hvis hverken barn eller barnebarn overlever jer, da vil arven gå til jeres anden datter. I kan dog ved testamente bestemme andet.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk