Giver arveloven andet end problemer?

Et dødsfald kræver stillingtagen - og helst på forhånd. Brug mulighederne i arvelovgivningen og bliv glad!

Foto: Brian Bergmann. Inskriptionen på Byretten på Nytorv i København gælder også for arveområdet: Der er brug for regler, der opstiller vores handlemuligheder.
Læs mere
Fold sammen

? Dette indslag har sikkert ikke mange chancer for at blive bragt i avisen, men jeg har længe haft lyst til at skrive det:

Jeg læser jeres brevkasse hver uge, og det hele handler om arv, arv og atter arv med alle former for problemer. Der er mange ting jeg ikke forstår i den sammenhæng.

Hvorfor har vi overhovedet arveloven - ud over for at indkræve skat? Er den til for advokaternes skyld?

Et eksempel: Min hustru og jeg har tjent vores penge og betalt skat af det hele. Hvorfor skal vores arvinger beskattes af de penge, vi én gang har betalt skat af?

Hvorfor kan forældre ikke gøre børn arveløse? Det er da fuldstændigt meningsløst, at børn, der har slået hånden af deres forældre, overhovedet skal have noget. (Jeg ved godt man kan ofre penge på et testamente og begrænse beløbet, men det kan aldrig blive nul.)

Hvorfor kan det overhovedet komme på tale, at det kan blive et problem, når en ægtefælle dør? Så skal man tage beslutning om uskiftet bo og så videre. Det er særligt slemt, hvis der er sammenbragte børn.

Ja, undskyld jeg spørger, hvorfor har børnene overhovedet krav på noget som helst, de er måske voksne og har deres på det tørre, og det er stadig forældrenes penge. Ligesom da de var to, må det der være forældres helt egen sag, hvad de bruger deres egne penge til. De penge bør aldrig nogensinde være børnenes, før forældrene er væk, hvis de ikke har testamenteret det til andre.

Jeg selv er heldigvis i den situation, at vi kun har fælles børn og gerne under vores børn, at de arver, men jeg fatter simpelthen ikke, at den længstlevende overhovet skal tage stilling til noget som helst om arv.

Det er da vores penge - eller er der noget jeg har misforstået?

Med venlig hilsen S.  

! Tak for dit veloplagte spørgsmål. Det glæder mig, at du interesserer dig for arvespørgsmål, ligesom rigtig mange af avisens læsere også gør. Det er dog en lille overdrivelse, når du mener, at alle spørgsmål handler om arv. Det kan du se, hvis du besøger Business.dk/brevkassen, hvor du kan finde spørgsmål og svar i rigtigt mange kategorier. Jeg kan anbefale dig at besøge siden.

Arveloven er vedtaget, fordi mennesker dør, og når det sker, skal der findes et sæt regler for, hvad der skal ske. Fra gammel tid har der været politisk og bred folkelig enighed om, at der skal ske en regulering.

Skat og afgifter er et emne, der debatteres flittigt på Christiansborg. Det gælder også afgiften på arv. For efterhånden en del år siden – 1. juli 1995 – blev afgifterne reduceret temmelig meget, men der var enighed om at fastholde dem. Emnet drøftes dog fortsat, og sådan vil det nok blive ved med at være.

Du spørger, hvorfor forældre ikke kan gøre børn arveløse. Spørgsmålet forudsætter, at dette ikke er muligt. Men det er det. Hvis du forærer alt væk, er der intet at arve. Den løsning finder mange for dramatisk, men nogle benytter den faktisk. De opretter en ægtepagt og overfører alt til den anden ægtefælle og håber, at denne ikke vil lade sig skille. Da arveloven sidst blev ændret, drøftede man, om tvangsarveretten skulle opretholdes, og det var der bred enighed om at gøre med henvisning til traditionerne.

På spørgsmålet om, hvorfor det kan blive et problem, at en ægtefælle dør, er mit svar, at enhver ny situation kræver stillingtagen. Arveloven har et tilbud herom, og de, der foretrækker en anden løsning, kan gøre det efter arvelovens regler om oprettelse af testamenter.

Og nej, du har ikke misforstået, at jeres penge er jeres penge. Men når I dør, så skal pengene videre og derfor findes arvelovspaletten – fuld af muligheder. Brug dem og bliv glad!

Du kan læse min kronik »Arveloven er ok, men skal bruges ordentligt« på Berlingske.dk.  http://www.b.dk/kronikker/arveloven-er-ok-men-skal-bruges-ordentligt

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk