V vil pille ved bonus til universiteter

Bonussen for at få studerende hurtigt igennem uddannelsen skal afhænge af, om dimittenderne hurtigt får arbejde, mener Venstre. Rektorerne er lodret imod forslaget – men regeringen vil ikke afvise det.

Venstre foreslår, at den radikale uddannelsesminister Morten Østergaard (billedet) lader en del af finansieringen af landets universiteter være afhængig af, hvor mange dimittender der er i arbejde et år efter endt uddannelse. Ministeren har netop selv foreslået at skære ned på antallet af uddannelser. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Det er ikke længere nok, at de studerende på videregående uddannelser kommer hurtigt igennem studiet. De skal også hurtigt i arbejde, hvis uddannelsesinstitutionen skal gøre sig fortjent til en økonomisk bonus. Det mener Venstre, der som et led i forårets forhandlinger om en reform af de videregående uddannelser vil kræve, at finansieringen af uddannelserne – det såkaldte taxametersystem – også opstiller incitamenter, der strømliner universiteternes, erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes uddannelser til erhvervslivets efterspørgsel.

»Ligesom man får en færdiggørelses-­taxameterbonus, får man en beskæftigelses-taxameterbonus, når man kan se at så og så mange kandidater er kommet i beskæftigelse efter endt uddannelse. Det er ganske enkelt, og det kunne man eksempelvis opgøre et år efter endt uddannelse,« siger forskningsordfører Esben Lunde Larsen (V), der vil gøre en »betragtelig del« af færdiggørelsesbonussen afhængig af dimittendernes succes på arbejdsmarkedet.

Forslaget kommer i kølvandet på, at uddannelsesminister Morten Østergaard (R) i går varslede et opgør med dele af taxametersystemet. Og Venstres idé får opbakning fra Dansk Erhvervs forsknings- og uddannelsespolitiske chef, Mette Fjord Sørensen, der dog ønsker, at politikerne sætter det lange lys på.»Hvis man kun kigger et år frem, er der nogle af de uddannelser, man normalt efterspørger i høj grad, der måske ikke er efterspurgt i det øjeblik, hvor der er krise. Derfor skal man ikke kun kigge på dimittendledighed, men også på ledigheden fem og ti år efter endt uddannelse,« siger hun.

I dag udbetales den såkaldte færdiggørelsesbonus for bacheloruddannelser, hvis de gennemføres inden for normeret tid plus et år, og for kandidatuddannelser, hvis de gennemføres på normeret tid.

Universitetsrektorer advarer politikerne

Debatten om finansieringen af universiteterne blussede op igen, da regeringens Produktivitetskommission udkom med en stærkt kritisk rapport midt i december.

Taxametersystemet blev klandret for at give universiteterne incitament til at skræddersy uddannelser efter de studerendes lyst, frem for hvad der er behov for på arbejdsmarkedet. Uddannelsesminister Morten Østergaard kritiserede i Berlingske i går rektorerne for at spekulere i systemet. Han slog samtidig til lyd for at ændre taxameterprincippet i forårets reform, dog uden at være konkret. I stedet henviser han til et kvalitetsudvalg, der skal komme med konkrete anbefalinger på området i marts.

Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet og formand for rektorkollegiet hos Danske Universiteter, ser Venstres forslag som et hasardspil med universiteternes økonomi. Han advarer politikerne:

»Hvis man vælger at gøre taxametertilskuddet afhængigt af beskæftigelse, bliver vores indtægter ganske uforudsigelige. Konjunkturerne kan svinge meget hurtigt, og så kan vi miste penge meget hurtigt. Forslaget vil ende i en underfinansiering af universiteterne og i dårligere uddannelse,« siger han.

Universitetsrektorernes formand tror ikke på modargumentet om, at en tættere dialog med erhvervslivet kan forhindre overuddannelse, hvis konjunkturerne vender.

»Vi kan hverken forhindre konjunktursvingninger eller forudsige dem tids nok. Hvis der lå et beskæftigelseskrav i perioden mellem 2008 og 2009, ville vi have mistet et trecifret millionbeløb over natten,« siger Jens Oddershede.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra uddannelsesminister Morten Østergaard, men Kirsten Brosbøl, forsknings- og uddannelsesordfører for Social­demokraterne, vil hverken tale for eller imod Venstres forslag, før kvalitetsudvalgets anbefalinger ligger klar.

»Jeg hilser det velkomment, at Venstre er kommet på banen, men at vi på nuværende tidspunkt ikke har lagt os fast på løsningerne,« siger Kirsten Brosbøl (S).