»Ministerens kritik er uretfærdig, urimelig og uhæderlig«

Uddannelsesminister Morten Østergaards (R) nyeste visioner for de videregående uddannelser møder hård modstand blandt rektorerne på landets universiteter.

»Vi har fået tudet ørerne fulde af, at vi skulle øge antallet af uddannelser og studerende. Lige pludselig ændrer man totalt tonen. Det er en uretfærdig kritik, for vi har bare gjort det, vi blev bedt om,« siger Jens Oddershede, rektor på Syddansk Universitet. Fold sammen
Læs mere

Jens Oddershede er rektor på Syddansk Universitet og formand for det såkaldte rektorkollegium. Han mener, at ministeren er »uhæderlig«, når han beskylder universiteterne for at oprette nye uddannelser alene med det formål at tiltrække studerende for at øge taxametertilskuddene.

»Vi har fået tudet ørerne fulde af, at vi skulle øge antallet af uddannelser og studerende. Lige pludselig ændrer man totalt tonen: Nu optager vi for mange studerende, har for mange uddannelser og spekulerer i taxametersystemet. Det er en noget uretfærdig kritik, for vi har bare gjort det, vi blev bedt om,« siger Jens Oddershede.

Har I ikke tænkt for meget på, at tiltrække studerende inden for områder, der fik jeres universiteter til at vokse som institutioner, selv om uddannelserne ikke gav de unge et arbejde bagefter?

»Vi har uddannet alle dem, som overhovedet gad læse de fag, som giver høj beskæftigelse, og vi har samtidig været stærkt presset af skiftende ministre til at øge antallet af unge, der fik en universitetsuddannelse. Det har ministeren sagt til os indtil for få måneder siden, og derfor er det uretfærdigt og urimeligt at sige, at vi har spekuleret i taxameteret. Vi har tilbudt de uddannelser for at give flere en universitetsuddannelse, som samfundet ønskede det. Hvis ministeren nu ønsker noget andet, så gør vi selvfølgelig det,« siger Jens Oddershede.

Kritkken rammer regeringen selv

Jens Oddershede er enig i, at man godt kan nedbringe antallet af uddannelser, skabe bredere indgange til systemet og fokusere kræfterne på områder med højere beskæftigelsesgrad. Men der er ikke grund til at ændre systemet, som ministeren bebuder, for udviklingen er allerede i gang ved hjælp af det såkaldte akkrediteringsråd, som kun har få år på bagen, og som vurderer nye uddannelsers beskæftigelsesgrad.

»Så hvis han mener, at de uddannelser, vi har startet op, ikke er relevante, så er det en kritik af regeringens eget akkrediteringsudvalg. Jeg synes sådan set, at de rigtige instrumenter er til stede i dag. Der er allerede en kæmpe vækst inden for de naturvidenskabelige og de erhvervsøkonomiske fag, men der går et par år, før kandidaterne er ude på arbejdsmarkedet,« siger Jens Oddershede, som advarer om, at der vil være færre som tager en uddannelse, hvis man nedlægger uddannelser.

»Jeg kan godt forstå, hvis de politikere, som skal betale, synes, at det er blevet for dyrt med de mange nye universitetsuddannelser, men set fra den enkelte unges synspunkt, så er det ikke sikkert, at man har det bedre med at være ufaglært. Det er jo sådan indrettet, at mange af dem, som vælger at læse humaniora, slet ikke har de faglige forudsætninger for at læse til ingeniør i stedet.«