Trygfonden er ikke en fond

Mette Reissmann (S) Fold sammen
Læs mere
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Der er valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab fra i dag. Linjen er trukket hårdt op. Slaget står mellem forsikringstagere, hvis interesser alt for længe har været sat uden for indflydelse og TryghedsGruppens ledelse, der har gjort sig til filantroper for andre folks penge. Hvem skal nyde godt af de mange penge, som Tryghedsgruppen har opbygget på bagrund af oprindelige indbetalinger fra Trygs forsikringskunder?

Det drejer sig om en milliard formue, hvoraf der udloddes årligt lidt mere end en halv milliard til redningstårne, krammebamser, cyklehjelme, livredderkalender mv. Rigtig mange engagerede ildsjæle er afhængige af donationerne, og der er fornuft i at bevare støtten til almennyttige formål.

Lad mig slå en ting helt fast: Det er forsikringstagerne, der ejer TryghedsGruppen. Der er ikke tale om en fond. Der er tale om, at det er forsikringstagernes penge, og jeg mener, at de skal komme dem til gode.

Jeg mener ikke, at ”Trygfonden” skal nedlægges. Jeg er medlem af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen og arbejder for forsikringstagernes interesser. Derudover mener jeg som en del af den såkaldte ”kritiske opposition” til ledelsen, at der skal mere åbenhed i beslutningsprocesserne, og der skal være en klar og åben kommunikation. Der skal være adgang for offentligheden og pressen til forårsmødet i repræsentantskabet, svarende til den ordinære generalforsamling i større virksomheder.

Jeg ønsker endvidere at dele TryghedsGruppens formue på 37 milliarder kroner, således at forsikringstagerne i Tryg får en direkte økonomisk kobling til deres andel af formuen, som er 24 milliarder kroner. Jeg mener, at loyale kunder i Tryg skal have en bonus på deres forsikringer og derfor skal vi skabe en økonomisk kobling mellem forsikringstagerne i Tryg og TryghedsGruppen. Kunderne i Tryg kan gennem en bonusordning dermed få billigere forsikringer.

Det er ikke nogen naturlov, at forsikringstagerne i Tryg over forsikringspræmien hvert år skal bidrage med 550 millioner kroner til TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter.

Donationer skal ikke have karakter af faste omkostninger. Der er jo nogen, der betaler i den anden ende. Der er god plads til både ”TrygFondens” donationer og en bonus til forsikringstagerne. Det er dét, samt større åbenhed som jeg kæmper for. Læs mere på www.trygbonus.nu.

Den primære opgave er at varetage forsikringstagernes tarv. Og det bør vi ikke glemme i al opstandelsen om ”Trygfonden”.

Som sagt: TryghedsGruppen er ikke en fond. Det er medlemmernes penge, vi disponerer over. Det bør stå klart. Ikke blot for repræsentantskabet – men også for forsikringskunderne. Sidstnævnte kan afgøre i hvilken retning tingene skal udvikle sig ved at stemme senest d. 3.februar.