Sådan fungerer EU-reglerne for gældsinddrivelse

Et af de spørgsmål, vi skal forholde os til 3. december er, om de fælles EU-regler for gældsinddrivelse en fordel for Danmark.

Stemmer et flertal ja ved folkeafstemningen den 3. december, vil Danmark tilslutte sig EU-reglerne for gældsinddrivelse - formelt kaldet »forordningen om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav.«

EU-reglerne har til formål at gøre det lettere for både borgere og virksomheder i Danmark at inddrive gæld fra borgere og virksomheder i andre lande. Samtidig betyder det, at den danske fogedret vil være forpligtet til at inddrive gæld fra danske borgere eller virksomheder på baggrund af en dom afsagt i et andet EU-land.

EU-reglerne kort fortalt

Folketingets EU-oplysning beskriver EU-reglerne for gældsinddrivelse således:

»Når retten har afgjort en strid mellem to parter, vil dommen ofte lyde på, at den ene skal betale den anden penge. Hvis begge bor i Danmark, kan den, der skal modtage penge, uden videre med dommen i hånden inddrive kravet via fogedretten. Men hvis det er f.eks. en østrigsk virksomhed, der skylder en dansk virksomhed penge, så gælder den danske dom ikke i Østrig. Og så kan det være besværligt at inddrive kravet – også selvom den østrigske virksomhed ikke er uenig i kravet.

Derfor er der indført det, der hedder et tvangsfuldbyrdelsesdokument. Det er den domstol, der har afsagt dommen, der udsteder dokumentet. Med dette dokument i hånden, vil den danske borger eller virksomhed gå til myndighederne i Østrig for at få sine penge.« Hvis altså vi stemmer ja den 3. december.

Konsekvenserne er ret begrænsede

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, adjunkt ved SDU og EU-ekspert, vurderer i sin bog Retsforbeholdet – Hvad, hvorfor og hvordan?, at EU-reglen kun vil have ganske få konsekvenser for Danmark:

»I realiteten er dansk ret allerede indrettet på en måde, som respekterer det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument uanset, at der kan være behov for enkelte justeringer af dansk ret af mere teknisk karakter.«