Politikere savner stadig svar om udskældt radioudbud: »Jeg forstår det ikke«

Der mangler fortsat svar på afgørende spørgsmål i det stærkt kritiserede udbud af en ny DAB-kanal, lyder det fra flere partier. Politikere vil have Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen ind i sagen.

 

Der blev i denne uge føjet endnu et kapitel til sagen om det udskældte udbud af en ny DAB-kanal og lukningen af Radio24syv.

På et møde i Kulturministeriet tirsdag eftermiddag skulle fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) og Radio- og TV-nævnet således svare på en stribe spørgsmål fra Folketingets partier om udbuddet, der ifølge kritikere gav sendetilladelsen til ungdomsradioen Loud på et tvivlsomt grundlag.

Afgørelsen betød, at Radio24syv lukkede torsdag ved midnat efter otte år i æteren.

Men på mødet tirsdag lykkedes det ikke for nævnet at svare tilfredsstillende på en række helt centrale spørgsmål omkring forløbet, lyder det fra flere politikere. Samtidig åbner flere partier for, at Rigsrevisionen bør gå ind i sagen. Radio24syv meddeler, at de vil klage til Folketingets Ombudsmand.

Gennemgående handler kritikken af forløbet om, at Radio- og TV-nævnet i en stribe tilfælde har ageret blind og døv over for centrale problemer ved Loud, mens Radio24syv er blevet hårdt straffet for fodfejl. Desuden ser det ud, som om pointsystemet bag udbuddet i høj grad har favoriseret Loud. I visse tilfælde har Radio- og TV-nævnet sågar regnet matematisk forkert, hvilket yderligere har bidraget til at gøre Loud til vinder. En række eksperter i udbud, forvaltning og matematik har rettet hård kritik af forløbet.

Utilfredsstillende svar fra Radio-og TV-nævnet

Venstres medieordfører, Britt Bager, mener ikke, at hun fik tilfredsstillende svar på alle spørgsmål på mødet tirsdag. Hun fortæller eksempelvis, at hun mangler svar på, hvorfor Loud tilsyneladende ikke blev straffet i pointudmålingen for ikke at medregne moms.

Jakob Kvist, Radio24syv

»Vi er klar til et nyt bud whenever it may come. Radio24syv sover en tornerosesøvn, indtil der kommer nogen og vækker radioen.«


»Det betyder ikke noget, at Loud glemmer moms, men det betyder enormt meget, at Radio24syv misforstår, hvilken bankdag licensmidlerne bliver udbetalt. Nævnet svarer ikke tilfredsstillende på disse kritikpunkter,« siger Britt Bager.

Den eneste uge har kritikken også centreret sig om, at afgørende præmisser for pointgivningen først meget sent i forløbet blev fastlagt. Dermed havde Radio- og TV-nævnet – i hvert fald teoretisk – mulighed for at regne baglæns, da vinderen skulle udpeges.

Britt Bager mener heller ikke, at nævnet fik afvist, at dets metode gjorde det muligt at regne baglæns. Britt Bager er selv statsrevisor, og statsrevisorerne vil på deres næste møde drøfte mulighederne for en yderligere undersøgelse af DAB-sagen.

Også hos de Radikale savner partiets medieordfører, Jens Rohde, en forklaring på flere spørgsmål. Han fortæller, at nævnet afviste fagfolks bekymringer over, at det havde mulighed for at regne baglæns. Bekymringen bunder i, at nævnet først endeligt fastsatte den afgørende hældningsgrad i en matematisk model på et møde på selve dagen for udvælgelsen af vinderen af udbuddet.

»Det er ikke godtgjort, at nævnet ikke havde mulighed for at regne tilbage. Det forekommer jo ikke logisk, at man kender byderne ved navn, alle deres tal og efterfølgende fastsætter spændet mellem maksimum og minimum, og samtidig fastholder, at der ikke er mulighed for at regne tilbage. Det er ikke sikkert, at de har gjort det, men ved udbud er der omvendt bevisbyrde. Det må ganske enkelt ikke være muligt at regne tilbage. Ellers falder et udbud normalt på formalia,« siger Jens Rohde.

Han mener, at nævnet bør efterleve almindelige udbudsprincipper, selv om sagen rent juridisk hører ind under en anden lov, som kammeradvokaten har forklaret i et notat.

Han påpeger også, at Radio- og TV-nævnet aldrig nåede at forklare sin skønsmæssige pointgivning. Eksempelvis vægter nævnet i evalueringen af ansøgerne, at Loud og Radio24syv vil være lige gode til at lave radiosatire.

»Radio24syv har lavet noget af det bedste og mest epokegørende satire i min levetid, mens Loud kun har en halv aftale med en komiker. Alligevel vurderer nævnet, at de to kanaler vil være lige gode på det punkt. Jeg forstår det ikke,« siger Jens Rohde.

Radio- og TV-nævnet har tidligere i et skriftligt svar til byderne forklaret, at nævnet lægger vægt på »løfter om fremadrettet programaktivitet«.

Eller sagt på en anden måde: Radio24syv har formentlig slet ikke fået nogen point for deres tidligere programmer, men er alene vurderet på deres beskrivelser af fremtidige aktiviteter.

Radio24syv sover tornerosesøvn

Bekymringen fra de Radikale og Venstre bakkes op af Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard. Han mener, at der stadig er en række ubesvarede spørgsmål efter mødet tirsdag i Kulturministeriet, hvor nævnets forklaring af DAB-afgørelsen og den efterfølgende kritik blev diskuteret.

»Der blev givet mange grundige svar, men der er stadig nogle uklare punkter og nogle ting, der er uforståelige,« siger han.

Ordføreren peger blandt andet på, at det stadig er uklart, hvilken rolle sekretariatet for Radio- og TV-nævnet spillede i afgørelsen, ligesom baggrunden for de fejlagtige regnemetoder og det centrale nøgletal, der blev fastlagt i sidste øjeblik, stadig mangler at blive belyst tilbundsgående.

Radio24syv har de senere år gået til grænsen, når det handlede om kritik og satire af magthavere. Her med en ballon af Martin Rossen, stabschef i Statsministeriets nyoprettede politiske sekretariat. Arkivfoto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Han mener dog, at det er ikke er op til politikerne på Christiansborg at gå dybere ned i den del. Søren Søndergaard håber derfor, at Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen vil tage sagen op.

»Det er ikke min opgave som politiker at gå ned og rode i regnemodeller og habilitetsspørgsmål. Det vil være frygteligt, hvis politikere skal træffe afgørelser på den måde. Men der er jo heldigvis steder, man kan gå hen med sine klager og ønsker om uddybninger,« siger han med henvisning til Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen.

Radio24syv har oplyst, at radioen agter at klage til Folketingets Ombudsmand. Jakob Kvist, der var tiltænkt rollen som direktør for Radio24syv, slår samtidig fast, at der ikke er noget, der hindrer Radio24syv i at genopstå på et senere tidspunkt.

»Vi er klar til et nyt bud whenever it may come. Radio24syv sover en tornerosesøvn, indtil der kommer nogen og vækker radioen. Og jeg vil gerne sige til vores lyttere: Vi kommer ikke til at lægge projektet i graven de første adskillige år,« siger Jakob Kvist.

Radio- og TV-nævnet har ikke ønsket at uddybe sine synspunkter til denne artikel.

Loud går efter planen i luften på den nye DAB-kanal 1. april næste år.

Læs mere:

Få overblik over det omstridte sagsforløb her.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.