Grøn omstilling taber fart med regeringens klimamål

Regeringen har et mål om, at halvdelen af det danske energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Men trods ambitionerne taber den grønne omstilling fart, viser tal. Minister: Vi skal have en realistisk tilgang.

Foto: Henning Bagger

Der mangler ikke ambitiøse klimamål i Løkke-regeringens nye regeringsgrundlag. Heller ikke når det kommer til målet for vedvarende energi og udledning drivhusgasser.

Et af regeringens klimamål er, at vedvarende energi som eksempelvis vindmøller og solceller skal dække mindst 50 procent af det danske energiforbrug i 2030.

»Dette nye mål skal sikre, at Danmark bibeholder et højt tempo i vores grønne omstilling,« står der i regeringsgrundlaget, »For et friere, rigere og mere trygt Danmark«.

Men trods et langt højere ambitionsniveau end EUs målsætning, som lyder på, at 27 procent af energiforbruget skal være dækket af vedvarende energi, sænker regeringens klimamål den reelle fart på den grønne omstilling i Danmark, viser tal Energistyrelsen.

Det er ikke godt nok, mener den internationale miljøorganisation Greenpeace:

»Vi vil få en langsommere stigning i vedvarende energi, end den vi har set fra 2010 til 2020. Det er en opbremsning af vores CO2-mål,« siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace

Siden 2010 er andelen af det samlede energiforbrug, der dækkes af vedvarende energi, steget fra 22,1 procent til 30 procent i 2015. Ifølge Energistyrelsens seneste fremskrivning vil andelen være knap 40 procent i 2020. Altså en stigning på knap 18 procentpoint siden 2010.

Regeringen lægger i regeringsgrundlaget op til, at andelen af vedvarende energi skal stige med ni procentpoint fra 2020 til 2030. Dermed vil den grønne omstilling reelt set tabe fart fra 2020.

»Regeringens plan ser pæn ud på papiret, men fremskrivningerne fra Energistyrelsen viser, at det sætter udviklingen lidt i stå. Det er et tilbageslag. Den grønne omstilling må godt koste noget. Tiden er ikke til, at vi skal gå i stå. Tiden er til, at vi skal investere,« siger energi-, klima- og miljøordfører for Alternativet Christian Poll.

Minister: De lavthængende frugter er anvendt

For knap et år siden underskrev 195 lande en historisk aftale på klimatopmødet i Paris. Her forpligtede landene sig til at holde den globale temperaturstigning under to grader i forhold til førindustrielt niveau.

I aftalen, der først gælder fra 2020, har landene også forpligtet sig til at få udslippene af drivhusgasser til at toppe snarest muligt. Derudover skal landenes egne klimaplaner, hvor de selv fastsætter målene, opdateres hvert femte år. Her må klimamålene kun skærpes, ikke slækkes.

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) påpeger, at det i forvejen kræver meget store investeringer i den grønne omstilling at komme op på 50 procent vedvarende energi, men at det også handler om at være realistisk i målsætningen.

»For at nå de sidste ti procentpoint fra 40 procent til 50 procent vedvarende energi i 2030 skal der gennemføres meget store og betydelige investeringer. Hvis man ikke gør andet, svarer det til, at vi skal bygge ti havvindmølleparker på hver 600 MW på størrelse med Krigers Flak (havvindmøllepark øst for Møn red.). Det er en femdobling i forhold til, hvad der står på havet i dag,« siger han.

»Regeringens mål om at dække halvdelen af energibehovet med vedvarende energi i 2030 er et meget ambitiøst mål, der sender et tydeligt og klart signal til markedet om, at vi fortsætter den grønne omstilling og satser på vedvarende energi,« siger Lars Christian Lilleholt.

Vi kommer til at se en stigning på knap 20 procentpoint i andelen af vedvarende energi fra 2010 til 2020. Hvorfor bibeholder I ikke den fart i omstillingen, så man sigter efter et mål, der hedder 60 procent i stedet for 50 procent i 2030?

»Det handler også om at have en realistisk tilgang til, hvad vi er i stand til at kunne finansiere. De lavt hængende frugter er i nogen udstrækning anvendt. Det er ikke fordi, vi læner os tilbage og ikke investerer i grøn omstilling,« siger Lars Christian Lilleholt.