Har banker en fremtid?

Bankernes forretningsmodel er presset. Presset kommer fra en tsunami af ny regulering, de lave renter samt tabet af troværdighed. Alle tre dele kan tilskrives finanskrisen.

Bankerne tabte kampen om historiefortællingen om, hvem der havdeansvaret for finanskrisen. Illustration: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Juridisk er en bank en virksomhed, der både tager imod indlån og yder udlån. Bankernes forretningsmodel baserer sig på synergien mellem at tage imod indlån, kunne udføre betalinger og foretage udlån. Synergien opstår gennem tre kanaler

Et – indskud kan bruges til at foretage betalinger.

To – givet at alle indskud ikke trækkes ud på samme tidspunkt, så kan en passende andel bruges til udlån.

Tre – indsigten i kundernes betalingsmønstre og indlånsbevægelser giver viden, der kan bruges i vurderingen af, hvem man låner ud til.

Pengene i at drive bank har ligget i, at kunderne har været villige til at lade deres penge stå til en rente, der har ligget under markedsrenten, fordi de fik adgang til at udføre betalinger. Bankerne har oven i foretaget en transformation af i princippet korte og risikofrie indlån til længere udlån. Det har de kunnet gøre med færre risici end andre, fordi kendskabet til kundens kontobevægelser har givet dem en informationsfordel.

Bankernes forretningsmodel forudsætter, at man er skarp på risikostyring, og nogen gange er selv det ikke nok. Hvis kunderne vil trække alle deres penge ud, så vil selv den bedste bank kunne få et problem. Udlånene vil ikke kunne likvideres tilstrækkelig hurtigt og til tilstrækkeligt høje priser til, at banken vil være sikker på at være solvent, hvis markedet er surt.

Reguleringen af banker er ultimativt et spørgsmål om, hvor lille sandsynlighed, man vil acceptere for, at banker kan gå ned eller må hjælpes. Bankerne tabte kampen om historiefortællingen om, hvem der havde ansvaret for finanskrisen. Det var ikke helt urimeligt, men der var mange, der havde et medansvar. Konsekvensen har været et tab af troværdighed og en tsunami af ny regulering.

Den nye regulering begrænser bankernes mulighed for at foretage den likviditets og kredittransformation, som har været en af kilderne til deres indtjening. Formålet er at reducere risiciene ved transformationen.

Oveni, at bankernes mulighed for at tage risiko er reduceret, er gevinsten ved at tage risiko også blevet mindre. Den økonomiske krise har ledt til rekordlave renter – endda negative renter. Ikke alene er de korte renter blevet negative, men renterne er flade næsten så langt, øjet rækker, og længere ud end bankerne normalt låner ud. Det betyder, at gevinsten ved at tage imod indlån er forsvundet. Det giver i dag tab at tage imod indlån. Yderligere er der næsten ingen gevinst ved at foretage løbetidstransformation.

Tilbage er kun, at bankerne har en informations­fordel som kreditgiver. Indtil for et år siden havde jeg aldrig set en kreditsag, endsige deltaget i kreditkomitemøder. Mine erfaringer gennem det seneste år er, at der for økonomer som mig er meget at lære. De, der kaster sig ud i långivning uden om bankerne, vil lære det på den hårde måde. De vil også opdage, at én ting er at give et lån, en anden ting er at følge med i, hvad låntager gør. Bankerne spiller en vigtig rolle i relation til governance af låntagerne. Uden bankernes kreditfolk vil der være flere virksom­heder, der kører af sporet i urealistiske ekspansionsplaner.

Der er ikke mange værdikæder, der har overlevet så mange år som bankernes. Især igennem de seneste 25 år er værdikæder blevet vendt og drejet, opløst og sat sammen på nye måder. Hele industrier er forsvundet og nye er opstået. Med de forandringer, der har været i rammebetingelser for at drive bank, burde der være muligheder for kreative sjæle. For bankerne bliver kunsten at forblive på forkant i relation til kendskabet til kunderne, ikke alene i relation til kreditbeslutninger, men også i relation til mere bredt at opfylde kundernes behov.

Udviklingen fra personlig kundekontakt til elektronisk kundekontakt er i den sammenhæng både en udfordring og en mulighed. Hvis bankerne ikke lykkes hermed, vil de have fremtiden bag sig.