Folkepensionens femårsregel skader danske ingeniører

22.000 folkepensionister får ifølge nye tal fra Finansministeriet reduceret deres folkepension, hvis de arbejder i udlandet flere end fem år i løbet af deres karriere, skrev Berlingske 18. juli.

Både ingeniører og Danmark risikerer at gå glip af indtægter, hvis de rammes af femårsreglen, der blev vedtaget i juni. Foto: Mads Nissen Fold sammen
Læs mere

Det er en følge af den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni. En god del af de 22.000 danskere er vores medlemmer, som nu får endnu mindre incitament til at rejse ud. Det er helt skævt. Både for vores ingeniørmedlemmer, for dansk erhvervsliv og for Danmark.

Danske ingeniører har i årtier bidraget til væksten i samfundet – for en stor del skabt af ingeniører, der rejser ud og bosætter sig i en periode i udlandet. Deres udstationering skaber også arbejdspladser og skatteindtægter i Danmark og bidrager dermed til den fælles kasse. I de senere år har lysten til at rejse ud dog været faldende. I 2013 spurgte vi et bredt udsnit af vores medlemmer om deres lyst til at arbejde i udlandet i en periode. 40 procent afviste ideen, mens 25 procent svarede »ved ikke«. Den nye aftale gør incitamentet endnu mindre.

Det er et godt princip, at man skal bidrage til indtægterne for at kunne få del i goderne. Men opholdskriteriet og det nye femårskrav er en dårlig model, der skader Danmark i almindelighed og danske ingeniørvirksomheder i særdeleshed. Hvad med i stedet at omsætte bidragsargumentet til konkrete tal og lade retten til folkepensionens fulde grundbeløb afgøre skatteindbetalingen frem for et eksotisk postnummer? Når du har betalt et vist beløb i samlet dansk indkomstskat gennem årene, har du ret til folkepensionens fulde grundbeløb.

Det er naturligvis en politisk opgave at fastsætte beløbsgrænsen – og for god ordens skyld: Vi plæderer ikke for en krone-til-krone afregning, vel vidende at ingeniører er skattemæssige nettobidragsydere til samfundskagen, og langt de fleste kun modtager folkepensionens grundbeløb.

Vi appellerer blot til, at man gentænker modellen med femårsreglen.

Den er skadelig for Danmark og den åbne danske økonomi, hvor virksomhederne er dybt afhængige af at kunne sende medarbejdere ud i verden. Det bør kunne ske i tryg forvisning om, at medarbejderne ikke straffes økonomisk af det samfund, de i meget høj grad bidrager til.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk