Alt udsolgt: Mangel på arbejdskraft vil stoppe opsvinget

Foto: PR. Thomas Søby, Dansk Metal.
Læs mere
Fold sammen

I hver anden af Metals lokalafdelinger er ledigheden nu under to procent. Det glæder vi os over, men det frustrerer mange virksomheder i industrien, fordi det er et udtryk for, at vi i særdeleshed mangler hænder i industrien, der kan håndtere det opsving, vi er vidner til for tiden.

Når vi spørger vores tillidsrepræsentanter, hvordan de mærker opsvinget og den samtidige mangel på faglærte kolleger, er det især overarbejde, de peger på som løsning. Flere virksomheder investerer også i teknologi og bruger vikarer i langt højere grad end tidligere. Og så er det faktisk næsten hver tiende virksomhed, der har flyttet dele af produktionen til udlandet, fordi der ikke er ledig arbejdskraft til stede i Danmark. Heldigvis ikke mere end ti procent – endnu i hvert fald. Men der er meget, der tyder på, at flere virksomheder i fremtiden vil være nødt til flytte dele af produktionen ud og søge mod lande, hvor den faglærte arbejdskraft er tilgængelig.

Vi indgik for et år siden en ambitiøs trepartsaftale om at skabe flere praktikplads­er til unge mennesker, så en erhvervsuddannelse ikke skal afbrydes eller helt droppes på grund af manglende lærepladser. Desværre kan vi konstatere, at der endnu ikke er sket det store gennembrud ude på virksomhederne. Det må og skal blive rutine, at virksomhederne tager alle de lærlinge, de overhovedet kan rumme. Det er jo de selvsamme virksomheder, der i dag står og mangler den uddannede smed, industritekniker eller automekaniker.

Derudover skal unge mennesker animeres til at søge mod erhvervsuddannelserne. Fra politisk hold er der fine målsætninger om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsfaglig uddannelse. Og med god grund – for et liv som faglært er et liv med muligheder, solid indtjening og lav arbejdsløshed. Men hvad nytter alle de gode skåltaler og målsætninger, hvis der hverken er handling eller økonomi bag? Og hvorfor fastholdes omprioriteringsbidraget, der rammer erhvervsuddannelserne meget hårdt? Alene næste år barberes 650 millioner kroner af de tekniske uddannelser, blandt andet fordi Undervisningsministeriet neddrosler ambitionerne om, hvor mange unge der skal ind på erhvervsskolerne. En super kontraproduktiv udmelding, der givetvis ikke vil få flere til at interessere sig for erhvervsuddannelserne.

Det er ikke tiden at pege fingre og råbe »hvad sagde vi«. Det er tiden, hvor vi skal stå sammen i Danmark og foretage investeringer i fremtiden. For det drejer sig jo ikke kun om virksomhedernes bundlinjer. Det drejer sig om vores fælles velfærdssamfund, der nyder rigtigt godt af, at vi er dygtige til at producere eksportvarer i den danske industri. Når Metals a-kasser må melde »alt udsolgt« til virksomheder, der henvender sig for at finde kvalificerede medarbejdere, så er det altså tegn på, at det er på høje tide at råde bod på fortidens synder.