Udenlandske firmaer har succes i Danmark

Det er lidt af en myte, at Danmark ikke kan tiltrække udenlandske virksomheder. Siden 2004 er der kommet 724 flere udenlandske firmaer herhjemme, viser nye tal.

Inden for de senere år er der kommet langt flere udenlandsk-ejede selskaber i Danmark. Siden 2004 har der været en vækst på 22 procent på dette område Fold sammen
Læs mere
Foto: CARL REDHEAD

Det er en udbredt opfattelse, at store udenlandske firmaer i stor stil fravælger Danmark på grund af høje lønninger, verdens højeste skattetryk og en generelt hård regulering af erhvervslivet. Men rent faktisk sker det stik modsatte.

Inden for de senere år er der kommet langt flere udenlandsk-ejede selskaber i Danmark. Siden 2004 har der været en vækst på 22 procent på dette område, så der nu er 3.958 udenlandsk-ejede virksomheder herhjemme, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er det højeste tal nogensinde og tæt ved 300 flere end i 2010 og 724 flere end i 2004. Samtidig klarer virksomhederne sig rigtig godt.

»Der er en stor og stigende interesse for at placere aktiviteter i Danmark. Det vidner om, at danske rammebetingelser er internationalt konkurrencedygtige,« siger chef­økonom Allan Lyngsøe Madsen fra Dansk Metal.

Han peger også på, at konkurrenceevnen herhjemme er styrket betydeligt de senere år, fordi lønnen er steget mindre end i andre lande. Samtidig er produktiviteten steget mere. Ud over dette har regeringen med sin Vækstplan DK også sendt et vigtigt signal om, at det skal kunne betale sig for virksomheder at investere og etablere arbejdspladser her i landet.

Derfor vil selskabsskatten med vækstplanen løbende blive sænket fra 25 til 22 procent frem mod 2016, ligesom en række afgifter, der rammer erhvervslivet, fjernes fra og med næste år.

Hos DI er cheføkonom Klaus Rasmussen enig i, at der kommer flere udenlandske firmaer herhjemme.

»Det er godt og glædeligt og er udtryk for den internationalisering, som sker i mange lande. Men vi er fortsat ikke gode nok til at tiltrække udenlandske firmaer. Der er således flere investeringer, som går ud af Danmark, end der er investeringer, som kommer ind i landet.«

Klaus Rasmussen tilføjer, at de udenlandske virksomheder er uhyre vigtige for Danmark, fordi de ofte bidrager med ny viden og teknologi plus nye arbejdsgange og metoder. De bidrager dermed stort til den løbende fornyelse og innovation i danske virksomheder.

Men de udenlandske virksomheder har også en høj produktivitet, en stor eksport, ansætter mange højtuddannede medarbejdere, og typisk har de også et højt lønniveau, hvorfor de er et rent guldæg for det danske samfund. Det er gode skatteydere med høje lønninger, som de udenlandske virksomheder beskæftiger i stort tal, når de slår sig ned i Danmark.

Stor vækst i omsætningen

De nye tal fra Danmarks Statistik viser da også, at beskæftigelsen hos de udenlandske industrivirksomheder fra 2004 til 2011 er steget med 14,5 procent til 268.000 beskæftigede på fuld tid. Derimod er beskæftigelsen i de danskejede virksomheder i samme periode faldet med 7,5 procent til 1,1 millioner årsværk.

Omsætningen hos de udenlandskejede firmaer er også steget betydeligt med 62 procent siden 2004. Det er markant mere end den fremgang på 26 procent, der er set blandt virksomheder med en dansk ejer.

Samlet er omsætningen hos de udenlandske virksomheder dermed oppe på 81 milliarder kroner mod 251 milliarder kroner hos de danske.

Hvorfor Danmark ikke kan tiltrække endnu flere af de mest succesrige virksomheder fra andre lande, er der ikke noget nemt og enkelt svar på. Det er således hele den pakke, vi tilbyder herhjemme, som skal blive bedre i forhold til andre lande, hvis vi skal have flere udenlandske investeringer. Omkostningerne til løn er her én ting. Men mange andre ting spiller også ind.

Eksempelvis selskabsskatter, miljøafgifter, størrelsen på markedet, regulering, arbejdskraftens uddannelsesniveau, infrastrukturen, den økonomiske og politiske stabilitet og meget andet.

Det er således en meget bred vifte af forhold, der er afgørende for, om en udenlandsk virksomhed vælger at slå sig ned i København i stedet for at vælge Hamburg, Malmø, Stockholm, London, Bruxelles eller Warszawa.

Blandt de 3.959 udenlandskejede virksomheder i Danmark er de fleste svenske og amerikanske. Disse to lande har tæt ved 40 procent af alle udenlandske firmaer herhjemme, viser tallene fra Danmarks Statistik.