Hækkerup: Veluddannet arbejdskraft og ro om skatterne er vejen frem

Handels- og europaminister Nick Hækkerup mener, at en effektiv og serviceorienteret offentlig sektor og ro på skatteområdet skal tiltrække flere udenlandske investeringer.

Vi nærmer os historisk WTO-aftaleIndien har rykket sig en smule og det skaber optimisme, mener handels- og europaminister, Nick Hækkerup. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2013) Fold sammen
Læs mere

Vi er i Danmark blevet bedre til at tiltrække udenlandske virksomheder, men vi er langt fra gode nok. Det er meldingen fra handels- og europaminister Nick Hækkerup (S), der peger på en serviceorienteret offentlig sektor som en af hovedforklaringerne på, at flere udenlandske virksomheder har valgt at slå sig ned i Danmark.

»Når det går den rigtige vej, skyldes det, at vi har de rammevilkår, som virksomhederne efterspørger. Her tænker jeg bl.a. på en offentlig sektor, der sikrer god infrastruktur, pasning af børnene og et højt uddannelsesniveau. En fleksibel og veluddannet arbejdskraft er afgørende i forhold til at tiltrække virksomheder fra udlandet,« siger Nick Hækkerup.

Han glæder sig over, at antallet af udenlandsk-ejede virksomheder i Danmark er steget med 22 procent siden 2004. Der er dog fortsat langt flere investeringer, som går ud af Danmark end omvendt, og Nick Hækkerup erkender, at for mange udenlandske virksomheder ser bort fra Danmark.

»Man kan aldrig være helt tilfreds, og vi kan altid gøre mere. Men selv i en periode med en meget stor krise er det lykkedes at få flere virksomheder til at slå sig ned i Danmark. Det bekræfter resultatet fra en undersøgelse fra Verdensbanken, der viser, at Danmark er Europas mest attraktive land at starte ny virksomhed i,« siger han.Vi har fortsat et problem med at tiltrække udenlandske investeringer. Hvordan skal vi rette op på investeringsunderskuddet i forhold til udlandet?

»Vi skal hele tiden blive bedre til at lytte til erhvervslivet. Vi skal høre på virksomhedernes ideer og arbejde med dem. Det har vi gjort rigtig meget i denne regering.«Men erhvervslivet peger jo i høj grad på lavere skatter som vejen til flere investeringer. Bør I ikke sænke skatterne yderligere, hvis I lytter så meget til erhvervslivet?

»Denne regering har jo også været med til at lette beskatningen på mange områder. Skatter har betydning, men det er én blandt mange faktorer. Der er samtidig forskel på, hvad virksomhederne lægger mest vægt på.«Men mange virksomheder efterlyser endnu en vækstplan med skatte- og afgiftssænkninger i 2014. Er det realistisk?»Det er ikke det, der står lige for. Og erhvervslivet ønsker i høj grad stabilitet og tilbageholdenhed med nye skatter, så de ved, hvad de har at rette sig efter. Vi vil gerne sikre stabilitet på skatteområdet.«Men vil du afvise, at der kommer en ny vækstplan med skatte- og afgiftssænkninger i 2014?

»Det vil jeg hverken af- eller bekræfte.«