Tyskere svigter dansk ferieland

Tyske turister holder sig i stigende grad væk fra de danske feriehuse og andre overnatningssteder.


Efter flere års

tilbagegang kulminerende med chokåret 1999, da hver tiende tyske turist holdt sig væk, stabiliserede tilstrømningen

fra dansk turismes suverænt største marked sig i 2000. Men nu er den gal igen.


Administrerende direktør Lars

Sandahl Sørensen, Danmarks Turistråd, oplyser til ErhvervsBladet, at 2001 bød på 5,5 pct. færre overnatninger

af tyske turister end året før.


Tallene indbefatter ganske vist ikke feriehustallene for fjerde kvartal i de to

år, men de vil ikke kunne forrykke det generelle billede.


- Der er ingen tvivl om, at konkurrencesituationen på det

tyske marked er skærpet væsentligt. Der er andre lande, der har gode tilbud til vore kernekunder, og turistindustrien

i Mecklenburg-Vorpommern er nu så veludviklet, at den kan tilbyde nogle af de samme kvaliteter, som vi har i Danmark, siger

Lars Sandahl Sørensen.


Danmark havde i fjor 39,2 mio. overnatninger på turiststeder, hvortil kommer tallet for fjerde

kvartal i den mest udbredte ferieform, feriehuse. Det er en tilbagegang på 1,1 pct. i forhold til året før.


Ud

over tyskerne har især svenskerne, der med indvielsen af Øresundsbroen i 2000 strømmede til i pænt tal,

valgt at holde ferie et andet sted.


Den svenske tilbagegang er på ca. 10 pct.

Hjemmemarkedet

- Vi har fremgang på

hjemmemarkedet med et plus på 2,6 pct., og da danskerne udgør 46 pct. af det samlede antal overnatninger, er det noget, der

batter. Desuden er vi gået frem med en-to pct. på en række mindre markeder, siger Lars Sandahl Sørensen.


Turistrådets

direktør mener, dansk turisme må forstærke indsatsen for at slippe af med det image som et kedeligt turistland,

som tyskerne tegnede et billede af i en analyse for et par år siden.


Desuden må der ske en produktudvikling af både

korttidsferier, som bliver stadig mere udbredt, og hovedferieproduktet. Og så må aktørerne inden for erhvervet

stå sammen om en stærkere profilering af Danmarks kvaliteter.


Tyskerne udgør fortsat over en tredjedel af

ferieovernatningerne i Danmark.


Langs vestkysten er tallet oppe på 70 pct., og derfor har det vestjyske turisterhverv

mærket den tempererede tyske tilstrømning særligt.


- Det er drønfrustrerende. Livet ville være

meget sjovere for os, og for statskassen, hvis vi fik vendt strømmen. Både de nationale, regionale og lokale


prioriteringer

må sættes ind på at vende denne katastrofale udvikling, siger chefen for Turistgruppen Vestjylland, Anni Hornum.


Tyskland

i hovedrolle

Af turistgruppens omsætning på 23 mio. kroner årligt målretter 65 pct. sig mod det tyske marked,

og i alle fremstød spiller Tyskland hovedrollen.


Anni Hornum mener, der må sættes ind på to fronter

for at tyskerne tilbage:

l Markedsføring - både med tv-reklamer, annoncering


og hyppige pressebesøg.
Det kræver betydeligt


flere midler end nu.

l Flere oplevelser - tyskerne ønsker flere aktiviteter
under deres ferie i Danmark. Turistgruppens egne aktivitetsprogrammer i Vedersø, Søndervig og Blaabjerg viser,

at tyskerne - og andre turister - strømmer til alt lige fra spøgelsesaftener på herregårde til beachvolley.

Lars

Sandahl Sørensen fastslår, at de dystre tal for turismen ikke nødvendigvis er det samme som, at turistomsætningen

på 46,8 mia. kr. i 2000 er gået tilbage.


Selv om København blev ramt af 11. september, har tendensen til

flere pengestærke turister fra fjernere destinationer været tydelig.