Revisorerne skal kvalitetssikres

Læs mere
Fold sammen
Fra april måned kan 350 af landes revisionsfirmaer forvente at få besøg af et nyt kvalitetskontrol-organ, som skal

tilsé, at de har de lovbefalede kvalitetskontrolsystemer, og at de bruger dem.Det er resultatet af den nye revisionslov,

som trådte i kraft i september 2003, og hvoraf det fremgår, at revisionsvirksomhederne skal kontrolleres hvert fjerde

år af en ny statslig myndighed.- Så vidt jeg ved, var vi i mit tidligere firma, Dansk Revision Odense, om ikke den

eneste, så ét af de få revisionsfirmaer, som havde et ISO-certificeret kvalitetsstyringssystem, siger Henning Mølgård,

der sidste sommer stoppede i revisionsfirmaet for at starte sit eget firma, Quality Web Manual, som har udarbejdet et internetbaseret kvalitetsstyringssystem

for revisionsfirmaer.

Har alle arbejdsrutiner

QWM-systemet er baseret på det system, som Henning Mølgård

lavede i sit gamle revisionsfirma, som derfor er med-ejer af det nye QWM-firma.- Et sådant system skal hjælpe revisorerne

med at få en fejlfri hverdag, siger han. - Systemet har de arbejdsrutiner, som skal bruges, bl.a. checkskemaer, som revisoren

kan bruge, når han skal afgive sin revisionserklæring i et regnskab.De skærpede kvalitetskontrolregler i den

nye revisionslov skyldes ikke mindst de skandaler, som danske virksomheder har været ude i, og hvor revisorer har været

indblandet.- Både foreningerne for de statsautoriserede og de registrerede revisorer har haft kvalitetssystemer, men vores

har flere fordele, siger Henning Mølgård.Bl.a. er QWM-systemet internet-baseret, og det betyder for en revisor,

at han ude hos kunden kan gå ind på systemet via kundens computer og arbejde med det.

Skal give merværdi-

De fleste revisionsfirmaer har et kvalitetsstyringssystem, men spørgsmålet er, om det er effektivt, siger Henning Mølgård.

- Effektivitet kan forstås på to måder, dels at det giver den fornødne sikkerhed for, at love og regler

følges, dels at revisionsfirmaet opnår en merværdi ved at følge det.Hans system er ikke blot styret

af en revisionsmæssig faglighed, men der er også i høj grad taget hensyn til den praktiske styring, så bl.a.

både planlagte og udførte timer kan indtastes, så der kan faktureres. Det betyder, at indehaveren er i besiddelse

af et stærkt værktøj, når hele revisionsfirmaet skal overskues.Henning Mølgård er meget

kendt i revisorkredse bl.a. som leder af sit eget revisionsfirma, som meget aktiv i Foreningen af Registrerede Revisorer, bl.a. som

viceformand i en periode, ligesom har i 15 år var redaktør af revisorbladet og desuden har skrevet flere faglige bøger

om revision. Han har også været medlem af Revisorkommissionen.Han har startet sit nye firma sammen med sønnen

Søren Mølgård, der er cand. oecon. fra Syddansk Universitet, og Knud H. Knudsen, der står for den IT-mæssige

del af projektet.