Revisorer får mulighed for at løsrive sig fra tal

Revisorerne ser frem til en åben konkurrence, når de i fremtiden kan tilbyde virksomhederne hjælp på lige

fod med andre rådgivere. Men de mener ikke, at de kommer til at træde advokater og konsulenter over tæerne.


I

hvert fald viser en ny betænkning fra Revisorkommissionen, at revisorer i fremtiden skal kunne eje udlejningsejendomme, fungere

i bestyrelser og drive forretninger. I dag må de kun arbejde med revisionsvirksomhed.


Og de registrerede revisorer er yderst

tilfredse med udspillet til en ny revisorlov.


- Det nye er, at der på en lang række rådgivningsområder

åbnes for fri konkurrence. Revisorerne vil med loven i hånden kunne tilbyde virksomhederne hjælp på lige fod

med andre rådgivere, fortæller formanden for Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Mogens Olsen.


Foreningen Registrerede

Revisorer FRR hilser netop den fremlagte betænkning velkommen, fordi forslaget vil liberalisere revisorernes arbejdsområde

ganske betragteligt.


- Vores medlemmer får fremover mulighed for at bruge deres kompetencer langt bedre og bredere end

hidtil, hvor loven har begrænset de registrerede revisorer FRR''''s virksomhedsområde til at assistere med regnskaber og

foretage revision, konstaterer Mogens Olsen.Alle må oppe sig

Med den nye lov vil revisorer f.eks. kunne formidle

it inden for økonomistyring. De vil også kunne foretage anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udarbejde referater

fra og være dirigent ved generalforsamlinger i selskaber. De vil kunne medvirke ved selskabsretlige ændringer i forbindelse

med omdannelse af virksomhed. Udarbejde vedtægter o.lign.


- Det er alt sammen opgaver de danske virksomheder efterspørger

i dagligdagen. For virksomhederne vil det være en stor hjælp, at man fremover kun skal henvende sig et sted; nemlig til

sin revisor, siger Mogens Olsen, der er sikker på, at den øgede konkurrence vil være til glæde og gavn for

virksomhederne.


- For den vil tvinge alle rådgivere på markedet til at oppe sig på det faglige og til at levere

ydelserne til en fornuftig pris, fastslår Mogens Olsen, der pointerer, at det er vigtigt, at revisorerne holder fingrene væk

fra de ting, de ikke har forstand.


- Vi kommer ikke til at træde advokater og andre rådgivere over tæerne. Det

er det frie markeds spil. Men vi skal jo stadig holde os indenfor vores kerneydelser, fastslår han.KvalitetskontrolDen

nye lov åbner også op for en lovpligtig kontrol af kvaliteten af alle offentligt godkendte revisorer. FRR har gennem flere

år haft en obligatorisk kvalitetssikring, som alle medlemmerne har gennemgået. Den kontrol gør den nye revisorlov

nu obligatorisk for alle revisorer.


- Det er vi meget tilfredse med, for det er en sikring for forbrugerne på, at revisorerne

leverer et godt stykke arbejde, siger Mogens Olsen, der er overbevist om, at kvalitetskontrollen virker.


For undersøgelser

viser, at kunderne synes det er et ekstra plus, at revisorerne løbende gennemgår en sådan kvalitetskontrol.