Regeringen fødselshjælper på minibørs

Læs mere
Fold sammen
Regeringen og Københavns Fondsbørs er på samme hold, når det handler om at skabe en alternativ markedsplads for unoterede aktier. Det var en af hovedkonklusionerne på en konference arrangeret af Københavns Fondsbørs om fremskaffelse af risikovillig kapital via en alternativ markedsplads.

- Ligesom flere andre internationale børser lider vi under en mangel på tilgang af nye selskaber på Københavns Fondsbørs. En af de primære årsager hertil er, at pensionskapitalen koncentreres i større og større enheder. Derfor bliver kapitalen også investeret i større og større selskaber. Vi tror på, at etablering af en alternativ markedsplads for unoterede aktier under de rette omstændigheder kan frigøre noget kapital til en række mellemstore virksomheder, lød budskabet fra adm. direktør Hans-Ole Jochumsen, Københavns Fondsbørs.

I forsøget på at skabe en større interesse for børsnoteringer i dansk erhvervsliv lancerer Københavns Fondsbørs i løbet af 2005 en alternativ markedsplads - en såkaldt minibørs - for handel med unoterede aktier i mellemstore virksomheder.

Justeringer på plads

Ved konferencen i Dansk Design Center i går præsenterede Hans-Ole Jochumsen et oplæg til den nye markedsplads, hvor det bl.a. fremgik, at et par justeringer i lovgivningen er nødvendig for at gennemføre planerne.

Det gælder primært ændringer i aktiebeskatningsloven, som ellers i dag bl.a. fordrer, at aktieinvestorer beholder erhvervede aktier i minimum tre år. Men det gælder også indførelse af særlige danske regler i omkring markedspladser, som skal kompensere for kommende skrappe EU-regler på området, der ellers ligestiller markedspladser med reelle børser.

Begge er justeringer som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) ved konferencen gjorde klart for forsamlingen, at regeringen er villige til at foretage.

- Regeringen støtter Københavns Fondsbørs initiativ omkring etablering af en alternativ markedsplads, og vi er langt inde i forhandlinger omkring lovgivningsændringer, der understøtter realiseringen af en sådan markedsplads, sagde Bendt Bendtsen.

Ministeren ønskede dog af hensyn til de politiske forhandlinger ikke at afsløre de endelige tiltag. Det ventes, at regeringen præsenterer en handlingsplan for fremskaffelse af risikovillig kapital i starten af januar 2005, hvor lovændringerne vil være væsentlige punkter.

Både erhvervslivet og de institutionelle investorer, repræsenteret ved Lønmodtagernes Dyrtidsfond, er glade for Fondsbørsens initiativ, men der er dog enighed om, at det primært er de private investorer, der kommer til at drive aktiviteten på minibørsen.

BOKS

Den nye markedsplads

Målgruppen for markedspladsen vil være virksomheder med en markedsværdi fra ca. 20 mio. kr. op til 400 - 500 mio. kr. Det kan både være vækstorienterede virksomheder og mere modne virksomheder med en stabil indtjening, der ønsker at foretage et generationsskifte.

Væsentligste krav til virksomhederne:

- Man skal tilknytte en Godkendt Rådgiver, som skal hjælpe virksomheden ved notering på markedspladsen, samt fungere som rådgivere i hele den periode, hvor selskabet er noteret.

- Man skal kvartalsvist eller når det er relevant informere om følgende forhold: Firmaprofil, kursgraf, nyheder, ejerforhold, tre års regnskabstal, nøgletal, navn på Godkendt Rådgiver, prisstiller, revisor og eventuelle udarbejdede anbefalinger på selskabet.

Typiske børsemner

- Vækstselskaber, som allerede har været gennem 2-3 private kapitalrejsninger.

- Modne mellemstore selskaber med godt og stabilt cashflow

- Generationsskiftevirksomheder

- Porteføljevirksomheder i venturefonde

- Selskaber med medarbejderaktier