Mindre bøvl fra EU efter dansk model

Dansk sejr. Hvis det står til EU-Kommissionen skal alle EU-landene fremover måle, hvor meget tid virksomhederne bruger på administrativt bøvl. Blandt andet den danske regering står bag.

Der skal turbo på regelforenklingen i EU, og det skal ske efter dansk og hollandsk model.

Hvis det står til kommissionen skal alle EU-landene fremover måle, hvor meget tid virksomhederne bruger på administrative byrder.

Målet er at få nedbragt virksomhedernes bøvl fra EU med 25 procent inden 2012.

Det fremgår af den kampagne for regelforenkling, som EU-Kommissionen præsenterer i dag. Mere præcist vil kommissionen have alle lande til at bruge den såkaldte amvab-metode.

Den går ud på at måle, hvor lang tid virksomhederne bruger på at opfylde love og regler i de enkelte lande. Indførelsen af metoden i EU er sket efter pres fra dansk, hollandsk, engelsk og tjekkisk side.

EU-chef i den nye arbejdsgiver- og erhvervsorganisation Dansk Erhverv, Anne Marie Damgaard, er godt tilfreds med kommissions initiativ.

- Det er et resultatet af pres fra den danske regering. Det er godt, fordi det tvinger EU-Kommissionen til at sætte handling bag ordene. Der skal ikke bare være tale om tom snak, når det gælder regelforenkling, siger Anne Marie Damgaard.

Landene bindes- Når byrdernes skal reduceres med 25 procent, så vil det binde ikke bare EU-institutionerne, men også de enkelte lande. Det skal meget gerne føre til, at der kommer en langt mere ensartet implementering af nye direktiver, siger Anne Marie Damgaard.

Hun fremhæver, at i løbet af det næste halve år vil det tyske formandskab for EU sætte fart på regelforenklingen med ti nye forslag.

Det vil blandt andet ske inden for selskabsret og landbrug og give EU-virksomhederne en lettelse af deres byrder på en mia. kr.

Oprydningen følgesBlandt de øvrige danske organisationer bliver EU's kamp for at få ryddet op i regeljunglen også fulgt tæt. Men reaktionerne på at bruge amvab er blandede.

Metoden har været brugt herhjemme i de sidste to år til at måle virksomhedernes byrder ved at gennemføre forskellige nye lovforslag.

Hos Dansk Industri (DI) er man meget positiv over, at EU nu ligeledes vil gøre brug af amvab.

- Det viser, at kommissionen er blevet bevidst om, at færre byrder er et vigtigt led i at få skabt et godt klima for virksomhedernes vækst i de enkelte lande. Vi regner med, at EU i første omgang vil bruge amvab til at skabe forenklinger af de statistiske indberetninger og af moms-området og fødevaremærkningen, siger chef for DI's afdeling for mindre og mellemstore virksomheder Tina Donnerborg.

Chefkonsulent i Handel, Transport & Service (HTS) Henrik Friis ser meget gerne, at der kommer mindre bøvl fra EU, men i modsætning til Dansk Erhverv og DI tror han ikke på, at brugen af amvab er vejen frem.

- For virksomhederne er det helt afgørende, at få EU's indre marked til at fungere bedre, og vi kan godt frygte, at fokuseringen på amvab er med til at tage luften af arbejdet med at få skabt en standardisering og harmonisering landene imellem. Det nytter ikke noget at måle, hvor lang tid virksomhederne bruger på at overholde lovgivningen i de enkelte lande, hvis landene tolker reglerne fra EU forskelligt, siger Henrik Friis.

Kommissionens udspil til regelforenkling skal behandles på EU-topmødet i begyndelsen af marts.