Lønnen trænger til et hovedeftersyn

Social- og sundhedsassistenters løn er blevet et hedt politisk emne, ikke mindst fordi flere partier kappes om at love flere penge til de dårligst lønnede i stat, regioner og kommuner.

Men der er stor usikkerhed om, hvad de forskellige grupper af offentligt ansatte tjener, og derfor er det blevet foreslået, at en lønkommission skal rede trådene ud.

Det skriver Kristeligt Dagblad

Lektor Dorthe Pedersen fra Copenhagen Business School mener imidlertid, at en sådan kommission bør tage langt mere fundamentalt fat på det offentlige lønsystem. Det bygger nemlig i alt væsentligt stadig på de principper, som en tjenestemands- og lønningskommission udstak i 1917.

- Kommissionsarbejdet bør omfatte mere end blot at se på lønstatistikkerne. Det kan de jo klare i Finansministeriet. Når man for eksempel taler om lønforskelle mellem offentligt og privat ansatte, er det relevant at spørge om, hvilke grupper man sammenligner?

- Skal sygeplejersker sammenlignes med industriarbejdere? I sidste ende er det jo en normativ og moralsk diskussion. De nuværende offentlige lønninger er bundet op på meget gamle systemer, og det ville være godt, hvis vi kunne få en diskussion om det, siger Dorthe Pedersen.

Hun var for nogle år siden med til at analysere konsekvenserne, da det offentlige indførte et nyt lønsystem, Ny Løn, der skulle gøre løndannelsen i det offentlige mere fleksibel.

Kilde: Kristelig Dagblad