Løkke inviterer til trepartsforhandlinger 11. februar

Trepartsforhandlingerne går i gang torsdag den 11. februar. Temaet er, hvordan flygtninge bliver en del af arbejdsfællesskabet. Det erfarer Berlingske Business.

Foto: Thomas Lekfeldt

Torsdag den 11. februar kl. 13.30 mødes arbejdsmarkedets parter og regeringens repræsentanter til trepartsforhandlinger i Spejlsalen på Christiansborg. Det erfarer Berlingske Business.

Parterne har netop modtaget den formelle invitation efter, at det gennem længere tid har svirret med rygter om, hvornår det første møde skulle finde sted.

Dansk Arbejdsgiverforening har netop udsendt en pressemeddelelse, hvori organisationen kvitterer for invitationen.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening vil de første drøftelser, som altså finder sted om godt en uge, handle om, hvordan parterne i fællesskab sikrer, at flere flygtninge bliver en del af arbejdsfællesskabet.

»Jeg vil gerne kvittere for indbydelsen til trepartsdrøftelserne med regeringen og LO. Det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter kan handle i fællesskab, og vi ser derfor frem til at finde fælles løsninger til gavn for både virksomheder, samfundet og den enkelte,« siger DA direktør Jacob Holbraad i en kommentar.

Han henviser til, at DA møder op med 67 konkrete forslag til, hvordan man kan løse opgaven.

»Foruden trepartsdrøftelserne om integration er det helt centralt for Danmark, at vi fortsætter ad reformsporet og styrker danske virksomheders konkurrenceevne, får flere faglærte på arbejdsmarkedet og udvider arbejdsstyrken,« lyder det også fra DA-direktøren.

Fra politisk side ser det ud til, at der er bred politisk enighed om, at flygtninge skal ud og prøve kræfter med arbejdsmarkedet, så hurtigt som muligt.

Onsdag eftermiddag præsenterer Socialdemokraterne en integrationsreform, som netop lægger vægt på, at flygtninge skal ud i virksomhederne sideløbende med at de lærer dansk. Socialdemokraterne tager blandt andet udgangspunkt i erfaringerne med de såkaldte branchepakker, som er udviklet af konsulentvirksomheden LG Insight i samarbejde med bl.a. Vejle Kommune.

Her bliver flygtninge hurtigt placeret inden for udvalgte brancher, hvor jobudsigterne er særligt gunstige i lokalområdet, og får herefter målrettet opkvalificering i form af sprogundervisning og praktik, med det direkte formål at blive i stand til at varetage et ordinært arbejde.

Lars Løkke Rasmussen har onsdag på sin Facebook-profil erklæret sig enig i, at flygtninge skal i arbejde, også inden de har lært dansk.

En række kommuner er allerede i gang med at ændre strategi fra primært at fokusere på sprogundervisning til at få flygtninge ud på arbejdspladser så hurtigt som muligt. Senest har Frederiksberg Kommune besluttet, at 80 pct. af alle flygtninge skal ud i branchepakkeforløb, og at forløbene skal være påbegyndt senest fire uger efter ankomst til kommunen.