Levi Strauss omlægger

Det sker i forbindelse med koncernens omlægning af virksomheden fra produktion til markedsføring. For den amerikanske tekstilindustri

er der tale om et alvorligt tilbageslag. Produktionen vil efterhånden blive lagt ud til andre virksomheder i ind- og udland.

Olien

op igen med Chavez

(LONDON) Oliepriserne steg 3 pct. mandag under indtryk af begivenhederne i OPEC-landet Venezuela, der i weekenden

oplevede tre præsidentskift, som endte i, at alt blev som før med Hugo Chavez tilbage i embedet.


Oliemarkedets

opfattelse af Venezuela som det mest disciplinerede medlem af OPEC resulterede i, at oliepriserne steg og hurtigt indhentede sidste fredags

fald på 1,50 dollar pr. tønde råolie.IMF overvejer Argentina-lån

(WASHINGTON) Den internationale

valutafond IMF vil i løbet af ugen træffe beslutning om nye lån til Argentina, når den udsendte delegation

er vendt tilbage fra Buenos Aires med nye oplysninger om styringen af det argentinske økonomiske reformprogram. Hvis rapporterne

er tilfredsstillende kan nye lån være en kendsgerning inden månedens udgang. Argentinas præsident Duhalde

håber på. at IMF vil bevilge nye lån på ca. 25 mia. dollars. Argentina har en udlandsgæld på over

141 mia. dollars og har siden december ikke kunnet låne i udlandet efter ikke at have overholdt betaling af forfaldne ydelser

på udlandslån.Japans lånemarked(TOKYO) De større japanske banker har i det pr. 31. marts afsluttede finansår

indledt en omfattende afskrivning af misligholdte lån.


Problemet med dårlige udlån har været voksende

og en gennemgribende løsning er nødvendig, hvis bankerne skal være i stand til at yde lån, der kan hjælpe

nye virksomheder i gang og medvirke til en genoplivning af Japans stivnede økonomi. Japans 13 største banker har hidtil

afskrevet dårlige lån for 59 mia. USdollars i det afsluttede finansår.Gods på skinner gennem LA(LOS

ANGELES) I Los Angeles er der åbnet en mangesporet jernbaneforbindelse mellem byens havne, der er USAs mest benyttede, og godsbanegården,

hvorfra der er baneforbindelser til Chicago, Dallas, Atlanta, New York og Boston. Banestrækningen, der går gennem de mest biltrafikerede

områder i Los Angeles, er 35 km lang og har kostet 2,4 mia. dollars. Meningen er, at vejnettet skal aflastes for godstrafik,

der skal flyttes over på skinnenettet.