Lene E åbner døren på klem for nye momsfrister

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) åbner nu en dør på klem for, at de forlængende frister for afregning af moms og a-skat med staten forlænges yderligere.

Foto: Colourbox
Lene Espersen og finansminister Klaus Hjort Frederiksen (V) mødtes torsdag eftermiddag med erhvervsorganisationerne for at drøfte indholdet af regeringen nye kreditpakke, der i særlig grad har til formål at forbedre kreditmulighederne for små og mellemstore virksomheder.

- Vores primære mål med pakken er at sikre, at der er kredit til sunde projekter, men på baggrund af dagens møde må vi overveje, om vi har yderligere muligheder inden for en ansvarlig statsfinansiel ramme, sagde Lene Espersen på et direkte spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil forlænge afregningsfristerne yderligere.

Hun pegede samtidig på, at mindre rederier har låneproblemer, som regeringen også vil se på. Hun noterede sig desuden, at flere erhvervsorganisationer har foreslået at ændre reglerne for virksomhedspant, så de i højere grad kan bruges til at forbedre virksomhedernes kreditmuligheder.

Ministeren er også indstillet på at hjælpe mindre virksomheder, der ikke i dag kan få eksportkreditter. Men hun pointerede, at EU-regler sætter snævre grænser for, hvor langt regeringen kan gå på det felt.

Regeringens kreditpakke har en ramme på fem milliarder kroner, men Lene Espersen er ikke afvisende over for at øge rammen yderligere, hvis der viser sig behov.

På dagens møde foreslog Dansk Byggeri bl.a., at regeringen stiller en statsgaranti til rådighed for de forsikringsselskaber, der tegner kreditforsikring. Mange byggevirksomheder har på det seneste fået opsagt deres leverandørkreditter, fordi forsikringsselskaberne ikke vil kautionere.