Læs torsdagens Business-kalender

Her er nogle af onsdagens begivenheder.

Claus Resen Steenstrup, administrerende direktør i Chemometec. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jan Jørgensen

ERHVERV

09:00 Arbejdsløse i august
Danmarks Statistik kommer med tal på, hvor mange arbejdsløse der var i august.
Sted: København
Region: Hovedstaden

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)
ChemoMetec

Økonomi/statistik
Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 9.00:
- Børnefamilier (tillæg), 1. juli 2017
- Arbejdsløsheden (md.), august 2017
Udland:
- 1.50: Japan: Producentpriser, y/y, sep
- 9.30: Sverige: Forbrugerpriser (endelig), y/y, sep
- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, aug
- 14.30: USA: Producentpriser, m/m, sep
- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 40
- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 39
- 17.00: USA: USA: Olielagre, uge 40

POLITIK

07:30 Åbent samråd om virksomhedspraktik
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i samråd om om virksomhedspraktik. På dagens samråd i Beskæftigelsesudvalget skal ministeren redegøre for om det er i overensstemmelse med og i tråd med intentionen i lov om aktiv beskæftigelse, at et jobcenter bruger virksomhedspraktik til borgere, der allerede har kompetencer inden for det pågældende fag? Spørgsmålet er stilet af Karsten Hønge (SF)
Samrådets dagsorden
Sted: København, Christiansborg, lokale 2-080
Region: Hovedstaden

08:00 Åbent samråd om økonomien på AMU-Vest
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er i dag kaldt i samråd om økonomien på AMU-Vest. Ministeren skal blandt andet forklare, hvordan hun forholder sig til situationen baseret på en artikel om mulig lukning. Desuden skal hun forholde sig til, at regeringens omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet rammer AMU-udbydere hårdt, og om hun vil gribe ind for at vende udviklingen. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Annette Lind (S), Jan Johansen (S), Mattias Tesfaye (S) og Leif Lahn Jensen (S).
Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside
Sted: København, Christiansborg, lokale 1-133
Region: Hovedstaden

10:15 Åbent samråd om nye midler til skattevæsenet
Skatteudvalget har Skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd om den afsatte ramme til øget kontrol og andre indsatsområder i skattevæsenet på regeringens forslag til finanslov for 2018 .Skatteudvalget har bedt ministeren redegøre for, om den afsatte ramme til øget kontrol på regeringens forslag til finanslov for 2018, er tilstrækkelig til at styrke skattekontrollen og vejledningen, så skattevæsenet kan siges at være effektivt og den oplevede opdagelsesrisiko for virksomheder, der snyder, øges. Desuden har Udvalget bedt ministeren bekræfte, at kun 100 mio. kr. ud af de i alt 5,5 mia., der er afsat til skattevæsenet på regeringens finanslovforslag for 2018, er tiltænkt skattevæsenets kontrolindsats og andre opgaver på indsatsområderne. Udvalget ønsker endvidere svar på, om ministeren forventer, at Skattevæsenet i 2018 (i modsætning til 2017) kan nedbringe skattegabet og overholde sin målsætning om 2 pct. skattegab, som konsekvens af de 100 mio. kr., der er afsat til indsatsområderne på regeringens finanslovsforslag
Samrådets dagsorden
Sted: København, Christiansborg, lokale 2-080
Region: Hovedstaden

KRIMINAL

09:15 Påstået sliksvindler skal for retten
Retten i Hillerød indleder efter planen i dag en sag mod en 36-årig forretningsmand, der skal have snydt statskassen for i alt næsten 22 millioner kroner i chokolade- og sukkerafgift i selskabet House of Candy. Sagen var oprindeligt berammet til juni, men blev udsat. Sagen fortsætter 13. 24. og 25. oktober, og der ventes at falde dom 26. oktober. I en anden sag blev en anden slikgrossist fra Slagelse idømt fængsel i fem år for at have unddraget det offentlige for et endnu større beløb.
Slikfusk for 21,9 millioner
Sted: Hillerød
Region: Hovedstaden

UDLAND

10:00 EU-rådsmøde for retlige og indre anliggender
I dag er der rådsmøde for retlige og indre anliggender i EU. Mødet finder sted i Luxembourg og fortsætter i morgen.
EU kalender
Sted: Luxembourg
Region: Udland

20:00 Pressemøder i IMF og Verdensbanken
Christine Lagarde og Jim Yong Kim, cheferne for henholdsvis IMF og Verdensbanken, holder pressemøde forud for de årlige møder i de to institutioner