Kræver skattefrihed for fitness

Forebyggelse. Politikerne bør fjerne skatten på arbejdsgiverbetalte motionsordninger, så alle ansatte får ens muligheder for at dyrke heldbredsforebyggende motion, mener flere brancheorganisationer. Der er jo afsat 200 millioner kroner i reserve på finanslovsforslaget til "nye sundhedsinitiativer", fremhæves det.

Der er ingen skat på den motion, som ansatte dyrker i motionsrummet på arbejdspladsen.

Men vælger virksomheden at outsource den firmabetalte fitness skal de ansatte angive godet på selvangivelsen.

Det er en forskelsbehandling, som regeringen bør fjerne, og politikerne bør være konsekvente og helt strege opkrævningen af skat på "motionsgoder" hos medarbejderen.

Dét mener både Dansk Erhverv og Håndværksrådet, som tilsammen organiserer over 40.000 danske virksomheder.

- Vi har længe undret os over, at store virksomheder skattefrit kan lave motionsrum til de ansatte, mens mindre virksomheder, der køber det ude i byen, bliver beskattet, siger chefkonsulent Christian Seestoft hos Dansk Erhverv

Håndværksrådets økonom Søren Nicolaisen er enig.

- Det bliver kamp om arbejdskraften årene frem, og her vil sådan noget som motionsordning spille ind, anfører kommunikationschef Søren Nicolaisen, Håndværksrådet, Christian Seestoft mener, der netop er skabt rum for total skattefrihed på området.

- Der er i det ny finanslovsforslag afsat en årlig reservepulje på 200 millioner kroner til nye sundhedsinitiativer. Det er helt oplagt at øremærke dem til sagen, siger han og peger på, at Sverige, Norge og Holland allerede fjernet beskatningen på området.

Det afgørende for at et firmas motionsordning i et center er skattefri, er, om formålet er at helbrede eller forebygge sygdom hos den ansatte. Staten støtte kun helbredende motion, ikke den forebyggende. Reservepuljen, der er afsat til nye sundhedsinitiativer, bliver ét af emnerne i de kommende finanslovsforhandlinger på Chirstiansborg.

Lige nu, er der dog ikke umiddelbart tilslutning til virksomhedernes forslag om skattefrihed for ansattes motion i centre.

- Det er ikke noget vi har drøftet, men det lyder da godt, siger venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen.

Birthe Skaarup (DF) er mere lunken:

- Jeg mener reserven skulle bruges til andre forebyggende foranstaltninger inden for vacciner og kræft. Men vi vil drøfte sagen på vores gruppemøde den 6. oktober, lyder det.

Helt afvisende er SF's Anne Bastrup.

- De privatansatte har i forvejen så mange frynsegoder. Jeg synes det vil være bedre at foreslå et forebyggende helbredstjek, hvor den ansatte får målt sit blodtryk og lignende, siger Anne bastrup, der gerne vil støtte forebyggelse af sygdomme, men bare på en anden måde.