Fords ommøblering

Bilkoncernens formand, Bill Ford, der fik pladsen for 10 uger siden, siger, at den gigantiske omstrukturering vil betyde samlede besparelser

på ni mia. dollars indtil år 2005. Fords vanskeligheder begyndte i fjor med de store problemer med dæk leveret af

Firestone og en faldende markedsandel i USA og Canada, og dertil kom den generelle nedtur efter 11. september. Resultatet af oktober kvartals

regnskab ventes i ugens løb, og det imødeses, at Ford kan komme til at give det første årsunderskud siden

1992. Efter skat vil det koste Ford en ekstraudgift på 4,1 mia. dollars at dække omkostningerne i forbindelse med hele

ommøbleringen af koncernens drift. Der lukkes fire fabrikker i USA og en i Canada. Ford har hidtil udnyttet sin fabrikskapacitet

80 pct. I fremtiden skal kapaciteten op på 90 pct. i de resterende fabrikker.


De fire modeller, der ikke mere skal produceres,

er Escort, Lincoln Continental, Mercury Cougar og Mercury Villager. Escorten var i lang tid en af de best sælgende Ford-biler,

men overgås nu af den superkompakte Focus (billedet), der i dag er verdens bedst sælgende bil.

Økonomiske

farer forude

(WASHINGTON) Den amerikanske centralbanks direktør, Alan Greenspan, har været i kikkerten i de seneste dage

af alle, der gerne ville erfare, hvad der er i vente med hensyn til nye rentesænkninger eller for blot at høre om recessionen.

Greenspan var i weekenden på Vestkysten for at holde foredrag om nyttig økonomisk litteratur. Men til sidst udtalte han

sig for første gang siden oktober om udsigterne til en forbedring af USA''s økonomi. Greenspan sagde rent ud, at nok

var der en del tegn på en bedring, men han advarede samtidig om de alvorlige risici, der stadig er forude. Det fremkaldte straks

kursfald på aktiemarkederne. Økonomiske analytikere udlagde Greenspans forsigtige bekymringer derhen, at der nu er al

mulig grund til at forvente endnu en rentesænkning i USA, når det næste møde finder sted i centralbanken

i dagene 29.-30. januar. I 2001 blev der i USA foretaget 11 rentenedsættelser. De nedbragte den toneangivende rente til 1,75

pct., den laveste rente i USA i de seneste 40 år. Greenspan har især hæftet sig ved risikoen for, at svagheden i

den amerikanske økonomi har bredt sig i den øvrige verden, hvorfra den på et vist tidspunkt kan vende rundt og

virke bremsende på en ellers gunstig ny udvikling af økonomien i USA.


Greenspan understreger, at selv om man bør

være i besiddelse af en sund optimisme, så skal forretningsverdenen være på vagt over for stærke fald

i erhvervsinvesteringer, svage koncernudbytter og øgede fald i forbruget fremkaldt af massefyringer.


Standard & Poor''s

cheføkonom siger, at Greenspan langt fra er negativ, men meget mere forsigtig optimistisk med en klar fornemmelse af, at faren endnu

ikke er borte.Deutsche Banks strategi

(FRANKFURT) Deutsche Bank AG arbejder på højtryk med omsider at få kontrol

med omkostningerne, som bankchefen Rolf Breuer længe har kritiseret for at være alt for høje. Derfor bliver hele

afdelingen for strategiske beslutninger, Corporate Center, flyttet til London, mens bankens hovedsæde forbliver i Frankfurt,

skriver "Welt am Sonntag". Det vil ændre arbejdsforholdene for 600 af de i alt 6000 ansatte i Frankfurt. Ændringen

vil medføre ekstraordinært store besparelser med sig, fordi den nedlagte afdeling havde store udgifter ud over selve

lønomkostningerne.Opel skærer løntoppe(BERLIN) General Motors tyske datterselskab Adam Opel AG regner

med at kunne slutte regnskabet for 2001 med et mindre nettooverskud, men overvejer at øge chancerne for bedre resultater i

år gennem en lønnedskæring af de over tariffen lønnede 36.000 ansatte. I virkeligheden har Opel haft et

underskud på 680 mio. euro. Ifølge "Frankfurter Allgemeine" er det ændret til et beskedent overskud bragt

til veje fra en bank, som Opel kontrollerer. De nøjagtige regnskabstal ventes offentliggjort senere på ugen.


Opels

chef Carl Peter Forster har tidligere meddelt, at Opels produktion skal sættes ned med 15 pct. i GM Europe''s 11 fabrikker for

at sænke koncernens tab inden udgangen af 2003. I Tyskland sløjfes 2500 arbejdspladser og i andre europæiske produktionssteder

kan det blive flere tusinde.Møbelmesse i Köln(KÖLN) Den internationale møbelmesse i Köln

er åbnet i håbet om, at tyskerne og helst også udenlandske importører igen vil finde glæde i møbelkøb.

Siden sidste efterår har kunderne været meget påholdende og møbelindustrien siger, at der i fjor har været

en nedgang i salget på 1,5 pct. til 21,85 mia. euro. Nedgangen har betydet, at mange udstillere meldte fra, fordi de ikke havde

råd til at lade sig repræsentere på messen.Byggeri billigere(ESSEN) Byggeriets messe i Essen "DeBau"

åbner under det optimistiske motto: "Byg Nu!" henvender sig til de 80 pct. af den tyske befolkning, der har drømmen

om at få eget hus. Men det er ikke blevet lettere efter at staten i de seneste år i højere grad har dæmpet

folks byggelyst end den har fremmet den. Angsten for arbejdsløshed tager også modet fra mange. Men det er gunstigt at

bygge nu i Tyskland med en effektiv boligrente nede på allerhøjest 5,5 pct. og med gode muligheder for at få den

nedsat med to-tre punkter efter kommaet. Byggefirmaerne er også gået meget ned i pris.Tekstiler fra Pakistan(WASHINGTON)

Den amerikanske regering ventes at ville sænke importafgifterne for tekstilvarer fra Pakistan til gengæld for støtten under

USA''s krig mod Talibanstyret i Afghanistan. Der er ikke på noget tidspunkt givet løfter fra amerikansk side, men den

pakistanske tekstilindustri kæmper hårdt for at overvleve, og det anses for passende med en gentjeneste fra USA. Det har

ført til en stærkt øget lobbyisme i Washington af de amerikanske tekstilproducenter, der frygter, at en billig import

fra Pakistan skal ødelægge den hjemlige afsætning. Næstformanden i de amerikanske tekstilfabrikanters sammenslutning

ATMI, Carlos Moore, siger, at det ikke kan være meningen, at USA''s tekstilindustri skal være donorer for den amerikanske

udenrigspolitiks behov. I de seneste 10 år er tekstilindustriens arbejdsstyrke formindsket med en tredjedel.

Kmart-aktier

dykker

(NEW YORK) Discount-varehuskæden Kmart er trængt økonomisk, og koncernens aktier er faldet med over 21 pct.,

hvilket svarer til en aktieværdi på 450 mio. dollars, til det laveste i de seneste 30 år. I sidste uge havde Kmart en

kapitalværdi på ca. to mia. dollars. Kmart, der er den næststørste discount-detailkæde i USA, er økonomisk

kommet i klemme mellem Wal-Mart Stores og Target Corp. For et år siden havde Kmart netop afsluttet året 2000 med et samlet

salg på 37,02 mia. dollars i mere end 2100 butikker. Kmart søger nu at skaffe mere kapital gennem salg af 9,375 pct.s obligationer

for 68 dollars pr. 100 dollars pålydende. I midten af sidste uge blev de tilbudt til 80 dollars.Tyrkisk erhvervshjælp(LONDON)

Den Internationale Valutafond IMF støtter den tyrkiske regerings indsats med at bevilge flere penge til bankerne til en genopretning

af landets økonomi. IMF siger, at regeringens skridt vil garantere et sundt banksystem i Tyrkiet med en normal kreditgivning

og et mindsket pres på renter og valutaens kurs. Regeringen har i en samlet reformpakke bevilget 4,5 mia. euro til at styrke

bankerne og med en forpligtelse til en øget långivning til de hårdt trængte mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder.