Finansiel integration

Udgangspunktet for arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet og

Danske Forsikringsfunktionærers Lanndsforening er den firepartsaftale, som er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets

parter og kommunerne. Aftalen overlader til overenskomstparterne at aftale nærmere rammer for, hvordan indvandrere og flygtninge

trinvis kan indsluses på arbejdsmarkedet.Det forventes, at arbejdsgruppen vil drøfte en aftale, som giver de lokale parter

mulighed for at tage hensyn til medarbejderens individuelle faglige, sproglige og personlige forudsætninger indtil det tidspunkt,

hvor han eller hun er parat til følge overenskomstens normale vilkår. Et andet tema for arbejdsgruppen er at forberede

fælles projekter for at fremme integrationen, for eksempel at holde en fælles konference og at lave en fælles vejledning

på området.