Dansk byggeri: Kommunerne løber fra aftaler

Ifølge Dansk Byggeri har kommunerne siden 1994 investeret et tocifret milliardbeløb mindre i det offentlige kloaksystem, end det oprindeligt var aftalt med Miljøministeriet. Både Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet afviser anklagerne

Hvis politikerne havde levet op til de aftalte investeringsplaner for de danske kloakker, kunne vi have undgået en stor del af de omfattende oversvømmelser, som har plaget mange sjællandske byer den seneste måned. Det mener arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri, som retter en skarp kritik mod danske kommuner for ikke at leve op til deres ansvar.

Dansk Byggeri peger på, at langt fra alle kommuner har levet op til de investeringsaftaler, som de hvert år laver i forbindelse med økonomiaftalerne med regeringen. Helt konkret viser en opgørelse fra Akademiet fra de Tekniske Videnskaber, at kommunerne mellem 1994 og 2001 har investeret omkring 12 mia. kr. mindre i det offentlige kloaksystem, end det oprindeligt var aftalt med Miljøministeriet.

Siden er investeringsefterslæbet kun blevet større, og behovet for nye investeringer er større end nogensinde, lyder det fra direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

»Aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening fra 1994 reserverede store midler til renovering af kloakkerne. Problemet er, at kommunerne har brugt pengene på andre ting, og vi har netop set konsekvenserne med oversvømmelser i mange sjællandske byer,« siger han.

Hos det uafhængige Akademiet for de Tekniske Videnskaber fremhæver direktør Lasse Skovby Rasmusson, at flere kommuner så småt er ved at komme i gang med at indføre større kloakrør og bedre spildevandssystemer. Ikke desto mindre understreger han, at der er et enormt behov for langt større investeringer i kloaksystemet.

»Jeg vil ikke være med til at slå politikerne i hovedet. Vi må bare konstatere, at vi har et problem i Danmark med, hvordan vi får vandet væk under kraftige regnskyl. Det er en offentlig opgave, som skal løses,« siger han.

Lasse Skovby Rasmusson kalder en renovering af kloaksystemet for nødvendig velfærdspolitik i lighed med ordentlige skoler, veje, hospitaler m.m.

I Kommunernes Landsforening (KL) afviser formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Bjørn Dahl (V), at kommunerne ikke lever op til aftalen med Miljøministeriet. KL’s økonomer har trukket tal ud af kommunernes budgetter, der viser, at man i de seneste tre år har investeret mellem 1,7 og 2,4 mia. kr. årligt i kloakkerne.

Det tyder ifølge Bjørn Dahl på, at kommunerne lever op til aftalen med Miljøministeriet, selv om man let havner i en talkrig, hvor det er vanskeligt at afgøre, hvilke investeringer der skal tælles med.

»Nogle kommuner tæller nyanlæg med i deres opgørelser over investeringerne, mens andre kun ser på renoveringen af de eksisterende systemer. Under alle omstændigheder viser tallene, at kommunerne bruger meget store summer på kloakkerne,« siger Bjørn Dahl.

Dansk Byggeri retter først og fremmest deres kritik mod kommunerne, men også Miljøministeriet har et ansvar, mener Michael H. Nielsen.

»Miljøministeriet har været tilbøjelige til at vende det blinde øje til. De bør rejse det politisk i Folketinget, når kommunerne ikke lever op til deres aftaler,« siger han.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra miljøminister Connie Hedegaard (K). I ministeriet henviser man til Miljøstyrelsen, hvor civilingeniør Mogens Kaasgaard understreger, at det er et suverænt kommunalt ansvar at vedligeholde kloakkerne. Derudover peger han på, at der blev gjort status over aftalen mellem Miljøministeriet og KL i 2004, og at kommunerne siden har lovet at fordoble investeringerne i kloaksystemet.

»Indtil nu har man anvendt 0,9 mia. kr. årligt til fornyelse af kloaksystemet, og kommunerne har oplyst, at man i de kommende år planlægger at anvende 1,8 mia. kr. årligt. Hvis disse tal holder, vil kommunernes aftale med Miljøministeriet om en gennemsnitlig årlig investering frem til 2008 på 1,2 mia. kr. være overholdt,« siger Mogens Kaasgaard.