Dronningen tog imod

Audiens. Dronning Margrethe tog imod audienssøgende for næstsidste gang inden sommerferien.

21NAVjosef-rosiak-110855.jpg
I 53 år har Josef Rosiak arbejdet hos Falck. I går takkede han for Fortjenstmedaljen i Guld.
Læs mere
Fold sammen

Følgende takkede for udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen og samtidig afsked: Landsretspræsident for Vestre Landsret Bjarne Christensen, Viborg.

 

H Følgende takkede for udnævnelsen til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen: Advokat Søren Jenstrup, Birkerød. Kontorchef i Statsministeriet Michael Lund Jeppesen, Virum. Oberst i hæren Michael Wiggers Hyldgaard, Aalborg.

 

H Følgende takkede for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen: Departementsråd i Statsministeriet Michael Starbæk Christensen, København S. Kgl. Operasanger Hanne Fischer, Frederiksberg. Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, Værløse. Kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet Hans Erik Høj, Køge. Landsdommer i Østre Landsret Benedikte Holberg, Charlottenlund. Landsdommer i Østre Landsret Marie-Louise Trunk Halling, Charlottenlund. Oberstløjtnant i hæren Søren Andersen, Haderslev.

 

H Følgende takkede for Den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. afdelingsleder i Otto Sørensen A/S Gert Bundgaard Christensen, Skanderborg. Fhv. formand i CRH Concrete A/S Vagn Erik Nielsen, Sabro. Kvalitetstekniker i Meneta ApS Knud Henning Larsen, Odense S. Partner i BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nicolai Porslund, Rødvig Stevns.

 

H Følgende takkede for Fortjenstmedaljen i Sølv: Biblioteksassistent på Haderslev Bibliotekerne Lissi Lund Særkjær, Haderslev. Dagplejer i Dagplejen Holstebro Kommune Hanne Smedegaard Madsen, Holstebro. Dagplejer i Vejle Kommune Jonna Schytz Andersen, Vejle. Farmakonom på Kolding Sygehus Bente Høy Oxenbøll, Fredericia. Kontorfuldmægtig i Beskæftigelsesministeriet Inge Cordtz, Frederiksberg. Kontorfuldmægtig ved Retten i Aalborg Helen Carstens Kristensen, Storvorde. Laborant på Statens Serum Institut Lone Enggaard, Kirke Såby. Laboratorietekniker på Aarhus Universitet Lone Højgaard Nielsen, Risskov. Lægesekretær på Aarhus Universitetshospital Merete Hollerup, Lystrup. Omsorgsmedhjælper i Botilbud Ebberød Yvonne Lynette Sterup, Birkerød. Overassistent i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Joan Ellevang, Roskilde. Plejehjemsassistent i Bofællesskabet Grøfthøj Birgitte Dalsgaard-Hansen, Hinnerup. Pædagogmedhjælper i Børnehuset Flinteby Vibeke Vinter, Hedehusene. Rengøringsassistent på Aalborg Universitetshospital - Kamillaner Gårdens Hospice Irene Hassing, Storvorde. Social- og sundhedsassistent i Fredericia Kommune Lene Møller, Fredericia. Social- og sundhedsassistent i Socialt Rehabiliteringscenter Gurli Jørgensen, Bramming. Specialist i Vejle Kommune Birgit Marianne Kjær Enemark, Vejle. Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Tove Forsberg, Lystrup. Økonomikoordinator og tilskudsbogholder i Det Danske Filminstitut Marianne Lindemose, Hvidovre.

 

H Følgende takkede for Den kongelige belønningsmedalje: Fhv. dept. assistent i DONG Energy Gretha Brinch, Brøndby. Fhv. privatkundemedarbejder i Spar Nord Bank A/S Lone Mølgaard Sørensen, Frederikshavn. Fhv. receptionist i DAT-Schaub A/S Karla Aagesen, Glostrup. Køkkenassistent på Ringe Kost- og Realskole Inge-Marie Larsen, Ringe. Redder i Falck Danmark A/S Josef Rosiak, Haderslev. Seniorkonsulent i Kopenhagen FUR Søren Gersløv, Kirke Hyllinge.

 

H Følgende takkede for udnævnelse: Oberstløjtnant i hæren Carsten Michael Freund Møller, Viborg. Sognepræst ved Odense Domkirke, provst for Sankt Knuds Domprovsti og domprovst Fyens Stift Ulrika Regina Ljung, Odense. Oberstløjtnant i flyvevåbnet Peder Frederik Rasmussen, Aabybro. Oberst i flyvevåbnet Uffe Holstener-Jørgensen, Vejle. Oberstløjtnant i hæren Kåre Jakobsen, Haderslev. Dommer ved Retten i Helsingør Mette Frimodt Hansen, Hillerød. Oberstløjtnant i hæren Kim Bo Kristensen, Holstebro. Landsdommer i Østre Landsret Annette Dam Ryt-Hansen, Bagsværd.

Følgende takkede for udnævnelse: Ambassadør i Singapore og Brunei Dorte Bech Vizard, Singapore.

 

H Følgende havde afskedigelse: Oberstløjtnant i hæren Lars Seibæk, Skive. Sognepræst i Spentrup-Gassum Pastorat og provst for Randers Nordre Provsti Klaus Frisman, Randers.