Sådan skal der bygges på Amager Fælled: »Vi har haft fokus på at bevare mest muligt af naturområdet«

Vinderen af konkurrencen om en masterplan for det ny bykvarter på Amager Fælled er fundet. Det blev et team under ledelse af arkitektfirmaet Vandkunsten.

Det er planen, at alle beboere i Amager Fælled Kvarter skal have nem adgang til naturen på Amager Fælled. Fold sammen
Læs mere
Foto: Vandkunsten

2.300 boliger, 1.400 parkeringspladser, daginstitutioner og et supermarked.

Ambitionerne om at gøre en del af Amager Fælled til en ny bydel er store, nu er de rykket et skridt nærmere virkeliggørelse. Det skete med afsløringen af hvilket arkitektteam, der har vundet konkurrencen om at stå bag en masterplan for Amager Fælled Kvarter.

Vinderen blev et team under ledelse af arkitektfirmaet Vandkunsten og med deltagelse af Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management & Esbensen og Norconsult-Wessberg.

"I dette vinderforslag kommer vi til at se et moderne bæredygtigt kvarter, der forholder sig ydmygt til Ørestads grønne kontekst og tænker fælleden helt ind i bystrukturen," siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn, som står for udviklingen af Amager Fælled Kvarter.

"Vi har haft fokus på at bevare mest muligt af naturområdet og udvikle en bydel, hvor bygning og natur smelter sammen på en ny og radikalt anderledes måde", siger arkitekt maa og partner i arkitekttegnestuen Vandkunsten, Jan Albrectsen.

Vådområde fredet

Det betyder konkret, at der kommer til at være store landskabskiler mellem de fire områder, kvarteret skal bestå af. Derudover spænder bebyggelsen ifølge forslaget til masterplanen ikke helt ud til kanterne af det område, der kan bygges på - den er holdt kompakt, sådan at mest muligt areal friholdes, herunder et stort vådområde vest for det ny byområde.

Masterplanen skal danne udgangspunkt for et lokalplansforslag, som herefter skal vedtages i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

By & Havn afholder mandag 31. oktober fyraftensmøde, hvor interesserede kan høre mere om udviklingen af Amager Fælled Kvarter. Arkitekterne bag den ny masterplan vil også være til stede.