Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Straf unge kriminelle i tide, så de ikke bliver faste gæster på Hotel Kriminalforsorgen til 1900 kroner i døgnet

Foto: Jeppe Bøje Nielsen og Asger Ladefoged. Fold sammen
Læs mere

Strafferetten og kriminalforsorgen beskæftiger sig en del med det. Folkeparlamentet beskæftiger sig en del med det, så du har helt sikkert også en mening om det. For hvad er vigtigst, når vi burer unge mennesker inde – at de er afskåret fra de lovlydige lam eller at de kommer ud igen som hele mennesker?

Den mest almindelige følelse blandt os, når et af vores medmennesker forbryder sig imod den socialretfærdige referenceramme, er, at vedkommende skal bures inde. Vi bruger knap så lang tid på at bekymre os om, om arten af forbrydelse, historik, familie, alder og evner generelt hos den unge mon mødes af den korrekte form for straf og på det rigtige sted. Og det er ikke bare naturligt, men efter min mening sundt at føle alle former for aggressioner imod et menneske, der krænker andre menneskers ejendom, liv eller levned. Vores samfundsmoral er decideret betinget af, at der er forskel på rigtigt og forkert. Og den forventning mener jeg, man kan navigere i, når man er 16 år.

Kriminalforsorgen er dyr. Den koster i omegnen af tre milliarder om året. Faktisk koster en overnatning i et lukket fængsel næsten 1.900 kroner, mens prisen for en åben overnatning dog holder sig på 1.300 kroner. En fodlænke koster til sammenligning omkring 400 kroner.

Vi vil gerne betale væsentligt mere for, at vi ikke skal omgås mennesker, der har forbrudt sig imod vores retsfølelse. Et lukket fængsel koster altså det samme som et bedre hotelværelse. Og så betaler vi endda ikke nær så meget for danske fængsler, som fx Storbritannien. Faktisk er det kun Tyskland, der formår at drive fængsler til billigere penge end os. Men til forskel fra Storbritannien poster vi ikke pengene i nær så mange værelser, som vi gør i personalet, der bidrager til de indsattes hverdag.

Det peger på, at det kan svare sig at investere i en gruppe af mennesker, der ellers ikke har gjort sig fortjent til samfundets erkendtligheder. For resocialisering kan svare sig socioøkonomisk, og det kræver personale og indhold i de unge, indsattes hverdag.

Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at lave en analogi over beskyttelsespenge og rimeligheden i, at de yngste indsatte bliver »stimuleret«, mens de afsoner. Jeg var en af dem, der vrængede mig igennem de indsattes klager, da Søren Pind fremsatte forslaget om et forbud mod al rygning i danske fængsler.

»Nå? Er det ikke sjovt at få frataget sine valgmuligheder? Krænker det dig som menneske? Det skulle du nok have tænkt på, før du krænkede en ung mands gebis med dit boldtræ, eller før du fratog en kvinde hendes valgmuligheder bag et busskur,« kunne jeg for eksempel finde på at sige. Og jeg mener det sådan set stadigvæk.

Til forskel fra dengang har jeg bare erkendt, at jeg hellere vil finansiere og servicere samfundets bundfald direkte ind i en samtalegruppe og en mulighed for at male følelsesakvareller, end jeg vil underservicere dem ind i aggressioner, der manifesterer sig som nye krænkelser inden for de første 14 dage på fri fod.

16-17-årige får typisk en behandlingsdom eller skal afsone i en sikret institution. Der arbejder de famøse pædagoger, vi har hørt omtalt i de mest horrible vendinger af de indsatte i den ene socialrealistiske skildring efter den anden. Og det er dem, der skal postes penge i.

For selvom jeg mener, at en 16-årig sagtens kan erkende og overskue sin samfundsbrøde, mener jeg også, at det er de 16-årige, der kan reddes. Både fra et langt, dårligt liv som kriminel, og fra at blive en fremtidig, permanent gæst på Hotel Kriminalforsorgen til 1.900 pr. døgn.