Fire typer vikinge-chefer

Et stort norsk forskningsprojekt ser på forskellene i forretningskultur og kommunikation i de nordiske lande.

Foto: Torben Christensen. Vi er tæt på hinanden i de nordiske lande. Alligevel er der stor forskel på, hvordan vi arbejder i de enkelte lande.
Læs mere
Fold sammen

Danske chefer er mere målbevidste og resultatorienterede. Vi er nordiske brødre, men trods det er der stor forskel på, hvordan danskere, svenskere, nordmænd og finner arbejder.

Befolkningerne i de fire lande må ikke skæres over samme kam. Det skal virksomhederne i de nordiske lande være opmærksomme på, når de forsøger at komme over landegrænserne.

Sådan lyder det fra Gillian Warner-Søderholm, lektor på Institut for Kommunikation, kultur og sprog ved den norske handelshøjskole, BI Norwegian School of Management.

Hun har lavet et stort forskningsprojekt i form af en omfattende spørgeundersøgelse blandt 700 nordiske erhvervsledere for på den måde at finde ud af forskelle i forretningskultur og kommunikation.

Yderligere 37 ledere er blevet interviewet mere indgående.

”Vi er ikke alle vikinger. Der er subtile, men vigtige kulturforskelle mellem folk fra Norge, Sverige, Danmark og Finland,” siger Gillian Warner-Søderholm.

Hun fundet frem til fire typer af vikinger.

Lige-på-vikinger.

Nordmændene er de mest direkte i deres væremåde. De kalder en spade for en spade. Nordmændene sløser sjældent med ordene og siger tingene lige ud.

Nordmændene scorer højst når det gælder om at fremtidsorienteret, og de kan lide at planlægge.

Konsensus-vikinger.

Svenske ledere er opsat på at diskutere sig til enighed, selv om det kan tage tid. Der lægges større vægt på smalltalk i erhvervslivet.

Svenskerne er næsten lige så gode som nordmændene til ligestilling og er vant til at forholde sig til kvindelige chefer.

De individualistiske vikinger.

De danske chefer er mere individualistiske end deres nordiske naboer. De er de mest målbevidste og resultatorienteret. De vil have tingene gjort.

Danskerne har den mindste grad af hierarki på arbejdspladsen. Danske medarbejdere har et stort behov for selv at kunne påvirke, hvordan en opgave skal løses.

Macho-vikinger.

De finske ledere praktiserer den mest maskuline forretningskultur blandt de undersøgte lande og har den største grad af Hierarki.

Her er der mindst gennemslagskraft for ligestillingsværdier og det er vanskeligere for kvinder at nå til tops i erhvervslivet.

Finnerne arbejder hårdt når de har den rette har den rette motivation. De lægger mindre vægt på at udvikle sociale kompetencer.

Gillian Warner-Søderholm mener, at større fokus på forskelligheder mellem de nordiske lande kan være lønsomt for de enkelte virksomheder.

Det reducerer risikoen for at mislykkedes og øger sandsynligheden for at skabe et værdiskabende samarbejde.

”Det gælder om at have et åbent sind og være i stand til at sammenligne sin egen kultur med kulturen hos forretningspartnerne,” siger Gillian Warner-Søderholm.

Hun fremhæver, at i Norge tages det nærmest som en selvfølge, at det kan være effektivt, når man samarbejder i grupper.

I Danmark og Sverige forventer man en langt større grad af individuelle indslag og konkurrence, når man arbejder i grupper.