Stålvalseværket skal fjerne skrotdepot

Konkursboet efter Stålvalseværket i Frederiksværk skal selv betale for at fjerne mange tons affald på værkets grund.

Miljøklagenævnet har afvist den klage, som kurator for konkursboet efter Det Danske Stålvalseværk indgav i august 2008. Det skete efter, at Halsnæs Kommunes havde afvist at gøre skrotdepotet ved stålvalseværket permanent.

Det Danske Stålvalseværk A/S i Frederiksværk gik konkurs i 2002 og i den forbindelse efterlod omkring 125.000 tons tungmetalbelastet produktionsaffald. Kommunen ville have affaldet fjernet, men det ville konkursboet ikke betale for og så hellere at depotet blev gjort permanent.

En klage til Miljøklagenævnet er faldet ud til kommunens fordel, og nu vil kommunen med nævnets afgørelse i hånden forlange, at konkursboet punger ud og rydder op på grunden.

- Jeg er meget tilfreds med Miljøklagenævnets afgørelse. Miljøankenævnet har stadfæstet vores afgørelse fra august 2008 om ikke at tillade, at skrotdepotet kan gøres permanent. Det falder lige i hak med vores holdning fra starten. Skrotdepotet skal væk, det er den forurenende part der skal betale fjernelsen - uden omkostninger for Halsnæs Kommunes borgere, siger borgmester Helge Friis, Halsnæs Kommune.