Skat: Alle boligejere, der har ret til genoptagelse, får det.

Skat erkender, at der kan være sket en fejl i sagsbehandlingen i et boligområde i Hørsholm, hvor en medarbejder fra Skat undlod at oplyse boligejerne korrekt.

Læs mere
Fold sammen

Alle boligejere, der har ret til det, får selvfølgelig genoptaget deres ejendomsvurdering.

Sådan lyder den klare melding fra Skat, efter Politiken søndag bringer historien om, at en gruppe grundejere har ønsket at få genoptaget deres grundvurderinger, efter en ankeinstans havde slået fast, at Skat havde sat grundværdierne i området 43 procent for højt.

Skat afslog dog at tage sagen op igen, og en medarbejder undlod bevidst at informere om afgørelsen, og i stedet fandt han på en urigtig forklaring om, at det kunne være ejendommens placering ved en jernbane, der havde udløst ankenævnets nedslag i grundværdien, skriver Politiken.

Skat erkender søndag, at der kan være sket en fejl, da landsskatteret og ankenævnenes afgørelser kan give grundejerne ret til genoptagelse af deres ejendomsvurdering.

I en pressemeddelelse forklarer Skat, at vurderingen af, hvorvidt en landsskatteret- eller ankenævnsafgørelse berører andre ejendomme, behandles ét sted i SKAT, mens anmodninger om genoptagelse behandles et andet. Men det betyder ikke, at de berørte grundejere ikke får genoptaget deres sag, hvis afgørelsen giver dem ret til det:

»På grund af manglende intern koordination og lange sagsbehandlingstider er der nogle boligejere, der i første omgang har fået afslag, selv om deres ejendom muligvis er berørt af en landsskatteret- eller ankenævnsafgørelse. Det er selvsagt ikke i orden. Derfor ændrer SKAT nu processen og sætter berørte boligejeres sager på pause, indtil der er taget højde for Landsskatterettens og ankenævnenes afgørelser,« siger Sanne Kjær, underdirektør for Ejendom i SKAT, og fortsætter:

»Det skal understreges, at når sagerne er færdigbehandlede, vil de pågældende boligejere få genoptagelse, hvis de har ret til det,« siger hun i en pressemeddelelse.

Økonomisk har de lange sagsbehandlingstider og afslag på genoptagelser ikke haft betydning og får det heller ikke fremadrettet, understreger Skat.