Samuelsen tæt på historisk sejr over de Radikale

Det kan få stor betydning for valget, at Anders Samuelsen og Liberal Alliance er ved at overhale de kriseramte Radikale, som har det svært efter Margrethe Vestagers farvel.

Sejr i sigte: Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll på partiets landsmøde i dette forår. Foto: Erik Refner
Læs mere
Fold sammen

Anders Samuelsen er i gang med en overset, men opsigtsvækkende præstation.

Sammen med sin nære allierede, Simon Emil Ammitzbøll, er han ved at lægge grunden til et solidt valgresultat og i fuld gang med at omdanne Liberal Alliance fra et protestparti til et parti, som vil søge indflydelse og skabe resultater.

Oven i hatten vil Anders Samuelsen – med en smule held – kunne stryge forbi de Radikale på valgnatten.

Bliver magtskiftet en realitet, vil det ikke alene være en personlig triumf for Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll, der begge brød med Det Radikale Venstre. Skiftet vil også kunne få storpolitiske konsekvenser. Et fremgangsrigt LA over for et svækket radikalt parti vil kunne påvirke marginalerne og tippe magtbalancen i Lars Løkke Rasmussens favør.

At det overhovedet er lykkedes for Anders Samuelsen & Co. at arbejde sig frem til en position, hvor Liberal Alliance kan blive udslagsgivende for et regeringsskifte, er en større bedrift, end de fleste er klar over.

Det er ikke ret mange år siden, at Samuelsen og Ammitzbøll hørte til de mest latterliggjorte parlamentarikere på Christiansborg. Liberal Alliance lignede for de fleste et stendødt projekt stort set uden opbakning i målingerne, og Samuelsen blev ofte portrætteret som en overgearet ultraliberal, der slet ikke evnede at tage bestik af de politiske realiteter i Folketinget.

Hans eneste ven syntes at være Lars Seier Christensen fra Saxo Bank. Og i medierne noterede journalisterne flittigt, at uden den økonomiske livline fra den hovedrige bankdirektør ville LA i realiteten være færdigt.

I det hele taget var der langt mellem de gode nyheder om partiet.

Udholdende og seje

Det siger derfor ikke så lidt om den udholdenhed og sejhed, som Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll har udvist, at de i fællesskab har formået at komme igennem krisen og få genoplivet et projekt, som praktisk taget ingen troede på.

Et af LAs mestertræk var rent kommunikativt. De valgte bevidst at bypasse pressen på Christiansborg ved selv at indrykke store annoncer i landets aviser med tæt skrevne budskaber om partiets holdninger, værdier og mål. Dermed opnåede partiet rent faktisk at komme i avisen – og blive læst.

Det lykkedes også for dem at skabe et program og få formuleret nogle mærkesager, som i stigende grad har fundet tilhængere inden for dansk erhvervsliv og ikke mindst hos de yngre generationer, som er begyndt at flokkes om partiet i store tal.

Klikker man ind på partiets hjemmeside i dag, kommunikerer partiet direkte og målrettet på baggrund af en stort anlagt økonomisk plan, der skal gøre Danmark mere konkurrence- og levedygtigt i den globale kappestrid om velstand og velfærd.

Budskabet er generelt mere klart og entydigt hos LA end hos mange af de øvrige partier.

»Danmark i et større perspektiv« lyder den første store overskrift, og i underrubrikken kan man læse, at Liberal Alliance som det eneste parti går til valg på en fuldt gennemregnet reformplan, som ifølge Finansministeriet vil øge beskæftigelsen med 124.000, booste velstanden med 108 milliarder kroner samt sikre alle i arbejde et større rådighedsbeløb.

Fire reformer

Videre kan man læse, at LAs plan er bygget op om fire vigtige reformer:

1. LA vil bl.a. effektivisere den offentlige sektor. Ved at følge anbefalingerne fra regeringens produktivitetskommission vil partiet effektivisere den offentlige sektor med mindst 10 procent – uden at forringe servicen. Der skal luges ud i bureaukrati, der skal arbejdes smartere, der skal bedrives bedre ledelse, og sygefraværet skal ned.

2. LA vil hæve pensionsalderen til 68 år og sende danskerne et år senere på pension som en konsekvens af, at danskerne lever længere.

3. LA vil sænke skatter og afgifter. Ifølge LA bør ingen danskere i arbejde betale skat af de første 7.000 kroner, de tjener hver måned. LA vil også fjerne topskatten og registreringsafgiften på biler, fastfryse grundskylden samt lette afgifter på benzin, diesel, varme og strøm samt sænke selskabsskatten til 12,5 pct. for at forbedre vilkårene for virksomheder og gøre det mere attraktivt at skabe arbejdspladser i Danmark.

4. Endelig vil LA i højere grad fokusere på kerneområderne i velfærdssamfundet. I takt med at bureaukratiet svinder, kan der således bruges flere ressourcer på kernevelfærd som ældrepleje, børnepasning og hjemmepleje, hedder det.

Start-Danmark

Rent kommunikativt har Samuelsen og Ammitzbøll i stigende grad lagt vægten på det positive udkomme af reformerne - hvilket Samuelsen skar ud i pap på partiets landsmøde. Her erklærede han sig som tilhænger af start-Danmark, som han formulerede det:

»Jeg elsker det Danmark, hvor vi bekymrer os om hinanden, når det går skidt – og glæder os med hinanden, når det går godt. Det er vækst-Danmark. Det er start-Danmark. Det er glade Danmark. Men der findes desværre også et Danmark, hvor ytringsfriheden er under pres, hvor vi bliver flået i skat, hvor de lavtlønnede reelt bliver snydt, hvis de forsøger at lægge noget til side til pension, hvor gamle mennesker kan ligge alene og dø. Det er stagnations-Danmark. Det er stop-Danmark. Det er jante-Danmark og det er dét Danmark, som vi skal gøre op med,« lød det fra partilederen.

LAs store chance i blå lejr

Med sin politik og sin kommunikation står LA med et unikt udgangspunkt for at vokse – hvilket målingerne også viser.

Venstre er anført af en sårbar Lars Løkke Rasmussen og har mistet betydelig støtte fra danskerne. De Konservative er – mildest talt – heller ikke i topform. Det giver plads og spillerum til Liberal Alliance.

Når Anders Samuelsen kalder til kamp for start-Danmark, er ordene hverken vendt mod Venstre eller de Konservative. Men ordene markerer en distance til Venstres mere forsigtige linje og især den aktuelle konservative kampagne, hvor ordet »stop« i den grad er i centrum.

Den konservative kampagne støttes da heller ikke af alle konservative. I et bemærkelsesværdigt indlæg i Berlingske efterlyste den tidligere konservative generalsekretær John Wagner en bedre balance mellem at sige »stop« og »go«.

I lighed med andre prominente konservative er han ked af, at Søren Pape har valgt at køre en kampagne, der mere kendetegner et protestparti end et parti, der i årevis har haft ambitionen og overskuddet til at formulere visioner, finde løsninger og bære regeringsansvar.

Mens Venstrefolkene slås for at holde Løkke i spil som en duelig statsministerkandidat, og de Konservative kæmper med at finde deres identitet og styrke Søren Pape, kan Anders Samuelsen stilfærdigt, men effektivt fortsætte med at appellere målrettet til de mange borgerlige og liberale vælgere, som ønsker forandring gennem mærkbare reformer, og som vil have fokus på erhvervslivets rammevilkår.

Alt sammen giver det LA en unik platform at stå på internt i blå lejr. Men nok så væsentligt har Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll også kunnet styrke LAs position over for de Radikale, som tydeligvis lider under fraværet af Margrethe Vestager.

I dag fremstår de Radikale mere og mere som en lidt forpjusket og forvirret lillebror, som S-toppen sparker rundt med. I Margrethe Vestagers tid var det sådan, at når hun udtalte sig, blev hendes ord til regeringens politik. Men når Morten Østergaard udtaler sig, bliver han banket i gulvet og hans budskaber hældt ned ad brættet.

At de Radikales tidligere så massive magt i stigende grad reduceres til afmagt, afspejles også af, at de to gamle radikale udbrydere – Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll – har chancen for at gøre LA til et større parti end de Radikale.