Vestager ser fremgang i dansk økonomi

Langt om længe går det bedre herhjemme, hvor væksten tager til og beskæftigelsen stiger. Det vurderer den danske EU-kommissær Margrethe Vestager.

Foto: YVES HERMAN

Dansk økonomi er på vej frem og vil i år få en betydeligt højere vækst end skønnet for bare et halvt år siden.

Det fastslår den danske EU-kommissær Margrethe Vestager på baggrund af en ny prognose fra Europa-Kommissionen, som forudser en vækst på 1,8 procent i år og 2,1 procent til næste år.

Ved en pressebriefing på Europa-Kommissionens danske kontor i København fredag sagde Margrethe Vestager, at det nu og langt om længe går bedre - også bedre, end Europa-Kommissionen vurderede i vinterprognosen.

 

»Det skyldes flere forhold. Men særlig vigtig er de faldende oliepriser, de pengepolitiske lempelser fra Den Europæiske Centralbank og at og euro ligger lavt i forhold til dollar,« siger Margrethe Vestager.

Samtidig har flere lande i EU fået bedre kontrol over deres statsfinanser, hvilket er med til at skabe mere ro i hele Europa.

»Det vil derfor gå bedre i 2015 og bedre i 2016, end vi troede i vinter, og det gælder for hele EU, for Eurozonen og for Danmark. Det er en kombination af mildere vinde og en aktiv indsats. Danmark ser ud til endelig at kunne se frem til bedre tider med faldende ledighed og stigende beskæftigelse,« siger Margrethe Vestager.

I næste uge vil Europa-Kommissikonen fremlægge landespecifikke anbefalinger, som derefter skal drøftes med Rådet i ugerne efter.

»Men er ingen ubalancer tilbage i Danmark. Den opmærksomhed, som der tidligere var om den private lånetagnig, er der ikke længere. Intet står og blinker ud for Danmark. Frafaldet på erhvervsuddannelserne - det, at unge faktisk gennemfører en uddannelse - er noget, som fortsat skal holdes under overvågning. Men her er vi også godt med i Danmark,« lyder det fra Margrethe Vestager.

Hun tilføjer, at EUs grundproblem ikke længere er kontrollen med de offentlige finanser. Det ser helt anderledes ud nu.

»Det er stadig åbent, hvordan forhandlinger med Grækenland vil slutte, men der er et meget mere balanceret billede af truslerne og mulighederne end for 1-2-3 år siden, altså med øget vækst og stabilitet. Derfor er der så meget mere brug for at gøre de ting, der skal sørge for, at væksten får et egentligt afsæt.«