Salling og A.P. Møller i skibshandel til milliarder

Dansk Supermarked sælger ni store containerskibe til A.P. Møller. Prisen er ukendt. Aktiemarkedet spekulerer i, om A.P. Møller langsomt er ved at gøre sin 50 procents ejerandel i Dansk Supermarked salgsmoden.

Læs mere
Fold sammen
A.P. Møller - Mærsk køber ni store containerskibe tilbage fra det delvist ejede Dansk Supermarked.

Selv om det er en handel i milliardklassen ønsker hverken A.P. Møller eller Dansk Supermarked at oplyse om den samlede pris. Skibene har hidtil været lejet ud til A.P. Møller.

Direktør og CFO i A.P. Møller, Eivind Kolding, ønsker ikke at gå i detaljer om den store handel mellem de to tætte partnere Dansk Supermarked og A.P. Møller.

De ni skibe ejes i selvstændige selskaber under Dansk Supermarked, og det er disse selskaber, som A.P. Møller nu overtager. Rederiet har haft en option (mulighed for at købe skibene til en i forvejen fast pris, red.), og »det er denne option, som vi nu udnytter,« siger Eivind Kolding.

»Det er sket for at forenkle tingene og for at få skibene med i tonnageskatteordningen.«

Fordelagtig tonnage
Samtidig har det børsnoterede A.P. Møller - Mærsk også købt otte skibe fra datterselskabet Odense Staalskibsværft. Det er lidt uvist, hvor meget der er teknik i disse handler, og hvor meget der giver en økonomisk gevinst til A.P. Møller. Dog vurderes tonnageskatteordningen netop i disse år at være fordelagtig for de danske rederier.

Økonomichef i Dansk Supermarked Simon Lodberg rutter heller ikke med oplysningerne om skibshandelen.

»De (A.P. Møller, red.) havde en option, og den har de udnyttet. Så vidt jeg har forstået for at samle tingene,« siger Simon Lodberg, der samtidig bekræfter, at Dansk Supermarked ikke længere ejer skibe overhovedet. Handelen er foretaget i de første måneder af 2004, og det betyder, at Dansk Supermarked i 2003/2004-regnskabet vil få en ekstraordinær gevinst på salget af skibene til A.P. Møller.

»Ja, du kan godt sige, at vi nu er en ren detailhandelskoncern,« siger Simon Lodberg.

Attraktive afskrivninger
Dansk Supermarked ejes i fællesskab af den århusianske storkøbmand Herman Salling og A.P. Møller med halvdelen hver. Den altafgørende fordel ved at have skibene liggende i detailhandelskoncernen er, at Dansk Supermarked har kunnet udnytte de attraktive skattemæssige afskrivninger på skibe til at modregne i detailhandelskoncernens overskud og dermed få sat skatten ned.

Den store skibshandel mellem de nære partnere Dansk Supermarked og A.P. Møller får aktiemarkedet til at spekulere i, at A.P. Møllers 50 procents ejerandel i Dansk Supermarked er ved at blive gjort salgsmoden.

A.P. Møller har ikke lagt skjul på sine meget ekspansive vækstplaner. Dels ved løbende, betydelige investeringer dels - hvis muligt - ved opkøb af andre selskaber inden for containersektoren, hvor Maersk Sealand i forvejen er verdens største.

Det er uvist, hvor meget Dansk Supermarked er værd. Men med en samlet omsætning på 45 mia. kr. og et årligt overskud før skat på næsten tre mia. kr. ligger der en anseelig milliardgevinst i Dansk Supermarked. A.P. Møllers andel kan forsigtigt anslås til 10-15 mia. kr.

I det seneste netop offentliggjorte regnskab fra A.P. Møller sættes der især lid til den fremtidige indtjening på containerområdet.

»Der skønnes et resultat for de samlede containeraktiviteter over 2003 (hvor det samlede overskud for hele området gav et overskud på 3,8 mia. kr.).«