Partnerskab, logistik og fokus

MT Højgaard er en af de store byggevirksomheder, der trækker op i den nye regnskabsstatistik. Det er resultatet af en mere fokuseret strategi.

Entreprenørkoncernen MT Højgaard er en af de byggevirksomheder, der har forbedret resultatet mærkbart i 2003 efter flere barske år.

Opskriften har været mere effektiv drift, bedre forståelse af kunderne og viljen til at sige nej til urentabelt byggeri, forklarer underdirektør Michael von Bülow.

»Den manglende indtjening, der var i en periode, hang sammen med, at erhvervsbyggeriet var enormt presset. Det betød faktisk, at man påtog sig opgaver, hvor det fra starten var svært at få indtjeningen hjem. Det gjorde vi også, og det gik ud over vores resultat,« siger han.

Færre opgaver
Derfor påtager selskabet sig færre opgaver. MT Højgaard havde 6.225 ansatte i 2002. Nu er tallet 5.100.

Men koncernen har også arbejdet for at gøre sig selv mere effektiv. Forbruget af materialer og tid er blevet skåret ned ved hjælp af minutiøs planlægning af de enkelte arbejdsgange.

»Tidligere blev Rockwool for eksempel læsset af i den ene ende af byggepladsen, og så kunne man hente det dér, når man skulle bruge det.

Det gav svind på tre måder. For det første den tid, som håndværkerne skulle bruge til at hente det, for det andet det, der gik i stykker undervejs, og for det tredje det, der blev stjålet fra byggepladsen.

Men hvis du kan styre din logistik, er Rockwool i stand til at levere isoleringsmateriale direkte i den lejlighed eller på den del af taget, hvor du skal montere det, den dag du skal bruge det. Det er en besparelse på fem-ti procent,« forklarer Michael von Bülow.

Partnering
Et buzzword i entreprenørbranchen er »partnering«, og det er det også i MT Højgaard.

Det går ud på, at bygherren ikke bare skal være én, der afleverer en liste af krav, som entreprenøren så kan opfylde, og hvor man så kan skændes om resultatet bagefter.

»Vi bygger for eksempel lige nu for Salling (et stormagasin, red.) i Århus lige nu. De har en forventing om, at vi ikke støjer i åbningtiden. Og samtidig skal vi tage hensyn til, at stormagasinet ligger i et beboelsesområde og til trafikken i gågaden. Det betyder, at man må tænke på andre ting end det, der er det teknisk mest rationelle, og tilrettelægge byggeprocessen ud fra disse forhold. Det havde vi jo aldrig vidst, hvis vi bare havde kigget på kravspecifikationen og tegningen,« fortæller Michael von Bülow.

Som mange andre store danske byggevirksomheder er MT Højgaard dog fortsat ingen guldgrube.

I år forventes et resultat før skat på omkring 75 millioner kroner, og det er ud af en omsætning på godt syv milliarder.