Nye regler for renserier i beboelsesejendomme

En ny branchebekendtgørelse skal fastlægge en række specifikke krav, som skal sikre at renserier i beboelsesejendomme

fremover højst forurener indeklimaet


i nabobeboelser med 0,1 mg klorholdig opløsningsmiddel per kubikmeter.


Grænsen

på 0,1 mg per kubikmeter ligger ca. 16 gange over, den hidtidige grænse på 0,006 mg, men svarer til gengæld

til den grænse, Tyskland har haft de sidste ti år.


Samtidig har Miljøstyrelsen anbefalet kommunerne at vente

med at gribe ind overfor renserier, der er skyld i en koncentration på mindre end 0,3 mg per kubikmeter, indtil branchebekendtgørelsen

er færdig. Bekendtgørelsen skal efter planen sendes til høring i begyndelsen af marts.


Planerne om at lave

en grænsebekendtgørelse for renserier blev meddelt branchen på et møde med Miljøminister Hans Christian

Schmidt (V) sidst i januar. Ved samme lejlighed kom det frem, at bekendtgørelsen vil indeholde et forbud mod at etablerer nye

renserier i beboelsesejendomme.


- Forbuddet vil gælde uanset om renserierne benytter sig af perchlor eller andre, mindre

forurenende rensemidler, siger fuldmægtig i Miljøstyrelsen Susanne Andersen.

Nej til forbud

Dansk Renseri Forening

er godt tilfreds med, at der nu kommer en branchebekendtgørelse.


- Det vigtigste for os er, at vi nu får nogle helt

klare regler for, hvornår kommunerne kan skride ind. De seneste par år har vi oplevet en række forskellige meldinger

både fra Miljøstyrelsen, hvad angår grænsenværdien for perchlorudledning, og fra kommunerne, som har

grebet sagen meget forskelligt an. Det har givet problemer med retssikkerheden, siger Niels Ole Mikkelsen, formand for Dansk Renseri

Forening.


Han er dog stærkt utilfreds med, at Miljøstyrelsen ønsker at forbyde nyetableringer af renserier

i beboelsesejendomme.


- Det har vi ikke sagt ja til på mødet med Ministeren. Renserierne bør fortsat ligger

der, hvor kunderne er. Og jeg kan ikke se, at det skulle være et problem, hvis bare de lever op til de fastsatte krav, siger

Niels Ole Mikkelsen.

Ikke længere religionTil gengæld er han godt tilfreds med at Miljøstyrelsen og Miljøministeren er

gået med til, at lægge det såkaldte luftkvalitetskriterium eller grænseværdi på 0,1 mg per kubikmeter

fremfor 0,006 mg per kubikmeter.


- Med den ny miljøminister er der tydeligvis kommet mere fornuft på det. Det er

ikke længere en religion. Selvom der stadig vil være nogle renserier, der har svært ved at lever op til kravet om

kun at udlede 0,1 mg per kubikmeter til naboerne, vil de fleste kunne leve op til det krav, mener Niels Ole Mikkelsen, der selv driver

renseri i Grenå.


- Men grænseværdier handler om politik, ikke om videnskab, fastslår Niels Ole Mikkelsen,

og henviser til hvordan sagen har udviklet sig det seneste års tid.


Renseriernes udslip af perchlor kom i fokus, da Miljøstyrelsen

sidste år i begyndelsen af januar opfordrede landets 275 kommuner til at være opmærksomme på sundhedsrisikoen

ved renserier i etageejendomme.


Den gang blev grænseværdien fastsat til 0,0003 per kubikmeter i nabobeboelser.


I

april 2001 reviderede Miljøstyrelsen sine beregninger og nåede frem til en grænseværdi på 0,006, og

nu er grænseværdien så fastsat til 0,1 mg per kubikmeter.

Krav om egenkontrolDen ny bekendtgørelse vil

også indeholde krav om, at renserierne fremover selv skal måle gennemsnitskoncentrationen i renseriet og rapportere til miljømyndighederne.
Gennemsnitskoncentrationen må ikke overstige 0,5 mg per kubikmeter. Miljøstyrelsen vurderer, at hvis koncentrationen

i renseriet holdes nede på det niveau, vil det være lettere at sikre, at udslippet i beboelsesejendommene ikke overstiger

0,1 mg per kubikmeter.


- Branchebekendtgørelsen vil samtidig stille en række drifts- og indretningskrav, herunder

krav til tætning af rummet og til ventilation, fortæller Susanne Andersen fra Miljøstyrelsen.


- Men miljømyndighederne

har ikke noget at gøre på selve renseriet. Med det krav griber Miljøstyrelsen ind i Arbejdstilsynets område. Arbejdstilsynet

kræver i dag, at koncentrationen af perchlor på renserierne højst må være 70 mg per kubikmeter. 5 mg.

er ikke realistisk, siger Niels Ole Mikkelsen.