Lav skibsskat er nødvendig

Skibe er så lette at flytte, at man ikke kan beskatte dem som alle andre erhverv, mener underdirektør Jan Fritz Hansen fra Danmarks Rederiforening.

Ifølge Ugebrevet A4 betaler man 297 kr. om dagen i skat for et skib, der indsejler 200.000 kr. Hvorfor er det rimeligt?

»Det er det, fordi det er en ordning, der sætter os på linje med resten af verden. Alle vores konkurrenter i Fjernøsten ligger på det lave niveau, og så har EU lavet en ordning, hvor vi forsøger at matche deres konkurrencekraft. Og det har vi blandt andet gjort med den tonnageskatteordning. Det er faktisk over halvdelen af verdens tonnage, der nu er under sådan en ordning. Det er en international standard, og det er en forudsætning for at kunne drive erhvervet fra et land.«Men mange andre erhverv siger, at vilkårene ikke er til stede for at drive dem i Danmark. Hvad er der så specielt ved søfart?

»Det er et erhverv, der er enormt mobilt. Det er vel det mest globale erhverv, vi har. Skibene er jo allerede ude på havet. Der er ikke nogen barrierer i form af toldmure, transportafstande eller lokalkendskab. Konkurrencen er simpelthen mere lige end i så mange andre erhverv.«Så derfor må man tage konkurrencen på skat op?

»Man kan godt have en skole, som siger, at al virksomhed skal have samme vilkår i mit land. Men er det den rigtige måde at positionere sig til en kompliceret international verden? Man kunne også se det på samme måde, som når økonomer går ind for lidt højere boligskat frem for skat på arbejde, fordi boliger er mindre mobile end mennesker. Mennesker er langt mindre mobile end skibe. Desuden er der jo ikke tale om direkte offentlige subsidier, men om nogle reducerede byrder. Fordi der er nogle andre effekter, man gerne vil have. Der er betalingsbalancen, og der er beskæftigelsen. Man kan altid diskutere tallene, men Søfartsstyrelsen har opgjort, at der er over 100.000 beskæftiget i »Det Blå Danmark«.«Men samfundet har jo også udgifter til Søfartsstyrelse og uddannelse af søfolk - til en branche, hvor der ikke betales ret meget skat?

»Men hvad er alternativet? En almindelig selskabsskat ville ikke indbringe mere, men til gengæld måske skræmme en del væk.«