Karriere

Kort om karriere

Den store klassefest

Netværk. Copenhagen Business School vil i stil med udenlandske uddannelsesinstitutioner styrke og udvide sit alumni-program, netværket for tidligere studerende. Det sker ved en stor alumni-event torsdag 30. september, hvortil nedtællingen allerede er begyndt på www.cbs.dk, og udviklingen af en særlig alumni-portal. Eventen bliver den første i Danmark af sin art. Baggrunden er, at CBS hvert år sender 2.500 dimittender ud i verden. Dem vil man give muligheden for at bevare kontakten indbyrdes og med universitetet. Portalen og eventen skal også hjælpe med netværksdannelsen og den faglige opkvalificering. lw

Parat til jobbet

Sommerskole. Næsten 600 har vist interesse, og 400 er kommet med i Summer University 2004 rettet mod kandidatstuderende, der ser frem til et job i IT-branchen. Sommeruniversitetet arrangeres af Capgemini. Deltagerne vil bl.a. blive undervist i, hvilke forventninger i form af faglighed og kompetencer erhvervslivet har til dem som færdiguddannede. Deltagelsen er gratis, og undervisningen er bygget op i moduler. lw

Skrap eksamen

24 timer. De deltagere, der melder sig til lederuddannelsen Master of Management Development på Copenhagen Business School, går en hård tid i møde. Uddannelsen vil gennemføre en eksamensform »on location«. Hvilket betyder, at deltagerne får 24 timer til at løse en akut opgave i en virksomhed. Målet er at presse lederne og gøre eksamen så virkelighedstro som muligt. Der bliver endda mulighed for at overnatte, hvis det skønnes nødvendigt. lw

Undgå konflikter

Temadag. Alle virksomheder oplever konflikter mellem medarbejdere, grupper eller afdelinger. Man kan imødegå problemerne med et konfliktdesign, mener DI, som er arrangør af et par temadage om emnet. Mere på www.di.dk lw