Island udvandret i vrede fra hvalmøde

Den islandske delegation udvandrede i dag i vrede fra årsmødet i Den Internationale Hvalfangstkommission, IWC, i Japan. Kommissionen skal formelt regulere hvalfangst men bruges af fangstmodstandere til at bekæmpe hvalfangst. Det fører ofte til hårde opgør i det ellers pæne diplomatiske selskab.

Den gamle hvalfangernation Island forsøgte at vende tilbage til kommissionen efter mange års fravær men er nægtet stemmeret af flertallet.

Islands hvalkommissær, Stefan Asmundsson, beskyldte tirsdag kommissionens formand for "beskidte tricks og illegale aktiviteter". Det oplyser organisationen High North Alliance, som forsvarer hvalfangst og kystbefolkninger.

Sidste år forsøgte Island også at blive medlem igen men med forbehold over for det midlertidige stop for kommerciel hvalfangst. Flertallet af landene stemte så imod, at Island skulle have stemmeret.

Fangstnationen Norge ønskede i år en afstemning om, hvorvidt kommissionen har kompetence til at stemme om et lands stemmeret og forbehold over for stoppet for kommerciel hvalfangst.

Den svenske formand, Bo Fernholm, afviste imidlertid et norsk forslag om en ny afstemning om selve kommissionens kompetence.

Han mente, at sagen allerede blev afgjort sidste år, selv om der er kommet flere nye medlemmer af

hvalfangstkommissionen i årets løb.

Kommissionen har nu 49 medlemmer. Blandt de nye medlemmer er lande, som aldrig tidligere er forbundet med hvaler eller hvalfangst. De nye er Mongoliet, San Marino, Gabon, Benin, Palau, Portugal. Fangsttilhængere

og modstandere kæmper på hver sin side for nye venner.

Grønlands særlige 5-årige hvalkvoter for oprindelige folk skal behandles senere på ugens møde.

/ritzau/