Efterlysning: Respekt for kompetencer

I kamphanen den 23. sep- tember skrev adm. direktør Steen Søndergaard fra Umwelt et indlæg, hvor han bl.a.

argumenterede for, at det ofte på lang sigt ikke er optimalt for en virksomhed at lægge visse typer af opgaver in-house,

fordi en del af disse opgaver kræver specialviden, som virksomhedens in-house personale ikke er uddannet til at udføre,

fx på det grafiske område.Steen Søndergaard stillede spørgsmålet, om de, der sidder med musen

i hånden og skærmen foran næsen, har fået uddannet og trænet deres øjne på fx grafiske

skoler? Pointen var selvfølgelig, at det bedste resultat opnås, når en opgave løses af mennesker, der har

særlig forstand på det konkrete område.Steen Søndergaard har selvfølgelig fuldstændig

ret i denne pointe. Det gør en forskel, om den, der skal løse et givent problem er specialist på sit felt eller

ej.P roblematikken er imidlertid mere omfattende, end Steen Søndergaard påpegede, eftersom der også

i bureaukredse er tendens til at tage flere og flere opgaver på sig.Indtil for bare få år siden var det meget

almindeligt, at toneangivende reklamebureauer henvendte sig til en designvirksomhed, når der skulle designes et nyt produkt.

Sådan er det ikke mere. Tider med lavkonjunktur har betydet, at reklamebureauerne følte sig pressede, og hvad er så

mere nærliggende end at tilbyde flere varer på hylderne - deriblandt design?De bureauer, der tilbyder hele paletten,

argumenterer gerne med, at det er en fordel for kunderne, når alt er samlet under én hat, fordi det bidrager til at skabe

synergi i kommunikationen!Det kan naturligvis være rigtigt i mange tilfælde. Ikke mindst hvis bureauerne har ansat

kvalificerede folk til at varetage de nye opgaver.Problemet er bare, at det langt fra altid er tilfældet på designområdet. Det

kræver nemlig en hel del konti-nuerlige designopgaver, hvis det skal kunne betale sig at ansætte en uddannet designer.D

en kompetenceudflydende tendens, vi er vidne til i øjeblikket, påvirker naturligvis designkøberne, som let bliver

mindre bevidste om, at der er stor forskel på opgavetilgangen hos henholdsvis reklamebureau og designvirksomhed.F

or der er stor forskel. Hvis en virksomhed lægger en designopgave ud til et reklamebureau, og bureauet ikke har ansat en uddannet

designer til at varetage opgaven, bliver den lagt hen til bureauets art director, som i samråd med projektlederen finder frem

til en løsning.Men da der er tale om bureaufolk er tilgangen til opgaven en anden end den tilgang, designvirksomheden

har, og det bør kunden, som i sidste ende skal se resultater af sin investering, være bevidst om.L

everer man design, er det afgørende, at man er i stand til at udvikle tidløse produkter, som ikke er trendafhængige,

med mindre - naturligvis - kunden udtrykkeligt ønsker et decideret trendy design til et produkt, der kun skal være på

markedet i kort tid.Men problemet med at få et reklamebureau til at designe produkter er, at et reklamebureau ofte pr.

automatik tænker i design, der fanger her og nu - og måske matcher en tænkt eller planlagt kampagne.For mange

virksomheder er det imidlertid vigtigt, at produktdesignet er i stand til at ''holde'' længst muligt. Faktorer som langtidsholdbarhed, synlighed

og genkendelighed er afgørende og får stigende betydning i takt med, at budgetterne til traditionel markedsføring

bliver mindre.Et design skal evne at skille sig positivt ud fra de konkurrerende over en lang periode.D

en udfordring er en uddannet designer trænet i. En af designerens fornemste opgaver er at opfange tendenser og omdanne dem til langtidsholdbart

visuelt udtryk. Derfor er der grund til at være opmærksom på, at den man sætter til at løse en given

designopgave er uddannet og har erfaring på sit felt.F or, som også Steen Søndergaard pointerer:

Det bedste resultat opnås, når en opgave løses af mennesker, der har forstand på det, de laver.