Dagens aktietip - torsdag

Keops eller TK Development

Den kraftigt stigende obliga-tionsrente har sendt det europæiske aktieindeks for ejendomsselskaber ned med mere end ti procent.

En stor del af kursfaldet følger meget logisk af de stigende lange renter og forventningen om højere korte renter. Logikken er, at højere finan-sieringsrenter alt andet lige fordyrer finansiering af ejendomme, og dermed lægger et pres på ejendomspriserne. På den hjemlige scene er eksempelvis TK Development-aktien dykket markant. Mens eksempelvis Keops har holdt sig pænt oppe, trods et katastrofalt ringe regnskab.

Vi vurderer, at TK Development af flere grunde står meget stærkt, og at aktien bør overvejes som et køb.

For det første er TK's forretninger centreret omkring Østeuropa, hvor der fortsat er fremgang i markedet for shoppingcentre. Det afspejles også af, at TK's østrigske partner aktiekursmæssigt har været fuldstændig upåvirket af den stigende rente. Siden starten af marts er de steget fem procent.

For det andet er TK Development langt mindre rente-afhængig end tidligere. Over de seneste tre år har koncernen reduceret den rentebærende nettogæld fra 3,6 mia. kr. til 1,1 mia. kr.

Modsat har Keops en ganske betydelig milliardgæld. De stigende renter vil antageligt både lægge et pres på ejendomspriserne i de svenske ejendomsporteføljer (og som minimum begrænse prisstigningerne), og desuden vil restfinansieringen i de tyske banker skulle refinansieres til en langt højere rente ved udløb typisk efter fem år for de delvist obligationsfinansierede ejendomskøb. Det vil kunne undergrave ejendomsporteføljernes økonomi, idet den løbende drift i gennemsnit ikke er lønsom.

Forbliver renterne på det aktuelle leje - eller stiger de endnu mere ser TK Development ud til at være et bedre valg end Keops.