Dagens aktietip - fredag

Aktietip. Nordic Tankers børs-noteres til fair værdi

Rederiet Nordic Tankers blev børsnoteret i sidste uge, den første børsnotering af et rederi siden Mols-linien.

Nordic Tankers er oprindeligt et Difko skatte-anpartsselskab fra 1984. I år 2000 overtog selskabet for spotpris tre skibe af deres norske partnere.

Siden er raterne stort set kun gået opad. De tidligere anpartshavere i Difko 47 er derfor nogen af de få anpartshavere fra de glade anpartsdage i 80'erne, som har tjent penge på deres investering

Anpartshaverne er nu blevet aktionærer og i forbindelse med konverteringen skal der betales en regning på 8.000-11.000 pr. anpart til skattevæsenet. Anparterne havde inden børsnoteringen en værdi på 28.000-29.000 kr.

Det var frygtet, at en del oprindelige investorer ville sælge ud af deres aktiebeholdning efter børsnoteringen for at finansiere skatteregningen.

Det ventede storudsalg er indtil videre udeblevet, og det lader til, at kursen allerede har fundet et stabilt leje omkring kurs 88-90.

På trods af ekstraregningen til skattevæsenet opnår de gamle anpartshavere nu en langt bedre exit-mulighed. Handlen med anparter var illikvid, og prisen for at sælge en anpart kunne løbe op i 2.000-3.000 kr.

En anden positiv ting ved børsnoteringen er, at selskabet får tilført den nødvendige kapital, der kan være med til at sikre fortsat ekspansion.

Udbudskursen var sat til 85 kr., men Nordic Tankers åbnede i kurs 95, og der har været stor interesse for selskabet både fra private og institutionelle investorer.

På kort sigt skal man være opmærksom på, at pludselige begivenheder såsom en orkan eller politisk uro kan have stor betydning for denne aktie. Men overordnet anser vi en kurs omkring 85-90 for at være rimelig.