Befri posten

Kun mere konkurrence kan give lavere posttakster.

Det er efterhånden 15 år siden markedet for telefoni blev privatiseret. I mellemtiden har vi fået meget lavere telefontakster og en vældig produktudvikling på feltet.

Derfor er det også naturligt, at markedet for fysisk kommunikation i form af post gives frit. En proces i den retning er da også i gang på EU-plan.

Vi har allerede nu set effekten på erhvervsområdet, hvor en sværm af nye pakkepost-leverandører og brev-fordelere som CityMail er kommet ind på markedet.

Der er dog en afgørende forskel mellem elektronisk kommunikation og fysisk post. Mens vækstraterne peger mod himlen, når det gælder elektronisk kommunikation, svinder behovet for at sende breve.

Derfor kan en privatisering heller ikke udløse helt de samme fordele i form af produktudvikling og markedsvækst.

Disse betragtninger er relevante, fordi Post Danmark nu bebuder en portostigning fra årskiftet på et almindeligt brev fra 4,75 til 5,50 kr. Desuden skal man fra 1. januar betale 4.300 kr. om året, hvis man bor på landet og vil have sin post inden kl. 10.

Til gengæld reducerer Post Danmark sine takster på erhvervsbreve, hvor konkurrencen er særdeles hård.

Det er logisk, at det er den almindelige forbruger, der må betale omkostningerne ved postliberaliseringen. Vi sender ikke mange postkort mere, og stadig flere regninger kommer til os elektronisk. Ganske mange af os siger også nej til de reklamer, som Post Danmark fordeler.

Vil man sikre forbrugerne bedre vilkår, nytter det ikke at kræve Post Danmark til ansvar. Det gælder tværtimod om at liberalisere markedet hurtigere end planlagt.

For eksempel bortfalder Post Danmarks monopol på uddeling af breve under 50 gram i 2009. Hvorfor ikke fjerne monopolet allerede nu? Steno