Parken anker dom om kursmanipulation

Sammen med endnu en af de tiltalte anker Parken Sport & Entertainment nu deres millionbøde for kursmanipulation til landsretten.

Parken Stadion Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Parken håber på at landsretten vil nå frem til en anden konklusion på selskabets aktiehandel og anker derfor byrettens dom om kursmanipulation.

Den 7. september idømte Københavns byret selskabet Parken en bøde på en miollion kroner for kursmanipulation.

I samme retssag blev Flemming Østergaard idømt ubetinget fængsel i fire måneder, Jørgen Glistrup ubetinget fængsel i seks måneder, mens de to øvrige tiltalte, der er beskyttet af navneforbud, blev idømt henholdsvis 30 og 40 dages betinget fængsel. FIH Erhvervsbank blev frifundet.

Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup ankede sagen på stedet, og nu anker Parken og én af de øvrige også deres sager. Den fjerde tiltalte har valgt ikke at anke sagen.

Berlingske Business har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Parkens bestyrelsesformarnd Bo Rygaard.