Norden sælger skibe for 175 mio. dollar - avance på 13 mio.

Læs mere
Fold sammen
Rederiet Norden sælger seks skibe til en samlet pris på 175 mio. dollar før salgsomkostningerne. Salget giver en samlet avance på 13 mio. dollar, der vil blive indtægtsført i 2009 i takt med, at skibene leveres til de nye ejere.

For alle skibene gælder, at Norden har overtaget skibene ved at erklære købsoptioner, og at købsoptionerne er udnyttet med henblik på videresalg af skibene. Rederiet venter at modtage skibene i første og andet kvartal i 2009 for umiddelbart at levere skibene videre til de nye ejere umiddelbart efter.

- Efter salgene forventer Norden i 2009 i alt et provenu på 247 mio. dollar og en avance på 25 mio. dollar fra allerede aftalte skibssalg. I 2010 forventes et provenu på 140 mio. dollar og en avance på 30 mio. dollar fra allerede aftalte skibssalg, skriver ledelsen i en meddelelse.

Efter salget af de seks skibe tæller Nordens flåde af egne skibe og langtidsindbefragede skibe med og uden købsoption på 77 skibe. Der vil i 2009 tilgå kerneflåden 20 enheder i form af nybygninger og langtidsindbefragtninger, oplyser Norden.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )