Dagens aktietip -mandag

Roblon leverede årets første årsregnskab

Læs mere
Fold sammen
Årets første årsregnskab blev leveret af Roblon og med fremgang i både omsætning og bundlinieresultat betegner man selv resultatet som meget tilfredsstillende.

Ordene ”meget tilfredsstillende” kommer vi ikke til at læse i ret mange årsregnskaber i år, og Roblon skiller sig også på et andet punkt ud fra mængden. I selskabets idégrundlag sættes der således et mål om at være ”en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, der sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening.”

Sådan en melding er forfriskende efter et 2008, hvor en række selskaber knækkede nakken på en meget afslappet holdning til begreber som sund forretningsdrift, risikokontrol og troværdighed.

Roblon rammes ganske vist af den internationale afmatning og budgetterer derfor med en omsætning og et bundlinieresultat, som er lavere end i det netop afsluttede regnskabsår.

Men p.g.a. en betydelig finansiel selvstændighed med en soliditetsgrad på 82 og en stærk pengestrøm fra driften har man mulighed for dels at udbetale et højt udbytte svarende til et afkast på 8% ved den aktuelle aktiekurs og samtidig fastholde salgs- og udviklingsomkostninger på et højt niveau.

Dermed belønner Roblon aktionærerne for deres tålmodighed med et selskab, som ikke er bange for at operere langsigtet. Samtidig med, at den kommende lavkonjunktur faktisk bliver en medspiller på lang sigt, idet man som finansielt sundt selskab vil være i stand til at positionere sig til den højkonjunktur, som altid afløser lavkonjunkturen på et tidspunkt.

Disse perspektiver - samt en ret begrænset omsætning i aktien - er baggrunden for, at Roblon med et udbyttekorrigeret kursfald på 31 pct. slap bedre fra 2008 end markedet i almindelighed. Eftersom Roblon kun er relevant for den langsigtede investor, bør den budgetterede tilbagegang for næste regnskabsår heller ikke få nogen nævneværdig betydning for aktiekursen, selvom den på kort sigt ligger i den høje ende.