Dagens aktietip -mandag

InterMail fik to-cifret million- underskud i 2007/08.

Læs mere
Fold sammen
InterMails årsregnskab for 2007/08 bød på en kraftig stigning i omsætningen og en lige så kraftig tilbagegang i indtjeningen. Omsætningen steg således med 32 pct. fra 491 mio. kr. til 646 mio. kr., mens bundlinieresultatet gik fra et overskud på 27,1 mio. kr. i 2006/07 til et underskud på 17,7 mio. kr. i 2007/08.

De to modsatrettede udviklinger skyldes dels købet af to selskaber i løbet af året og dels at der i regnskabsåret 2006/07 indgik både indtægtsførsel af badwill i forbindelse med en virksomhedsovertagelse og avance fra salg af ejendomme.

Korrigeret for disse forhold er det overordnede indtryk af InterMails regnskabsår 2007/08 skuffende. Af koncernens tre divisioner giver de to (Lettershop og Graphics) underskud på sammenlagt næsten 30 mio. kr., mens den tredje division (Konvolut) giver et overskud på 17,1 mio. kr.

Det er problematisk, da Konvolutdivisionen på længere sigt næppe er en bæredygtig del af koncernen. Det oplyses således, at markedet efter divisionens produkter er faldet 2 - 4 pct., og at man forventer denne udvikling vil fortsætte de kommende år med vigende efterspørgsel, overkapacitet og skarp konkurrence.

For at imødegå denne udvikling satser InterMail på udviklingen af Lettershop-divisionen bl.a. gennem opkøb af andre virksomheder. Denne satsning gik slet ikke efter planen i 2007/08, og der fortælles i årsregnskabet om en fejlslagen vækststrategi med for høje omkostninger og en satsning indenfor salg og marketing, der ikke gav de ønskede resultater. Efter ”betydelige ledelelsesmæssige ændringer” håber man nu på et markant forbedret resultat i denne division.

For koncernen som helhed forventes dog kun en uændret omsætning og et resultat før skat omkring nul. På baggrund af InterMails række af nedjusteringer, store udskiftninger i ledelsen og et marked med faldende økonomisk vækst ser den nærmeste fremtid anstrengt ud for InterMail.